Generalny remont "Arlekina" czas zacząć

Teatr nie wstrzymuje działalności artystycznej na czas modernizacji

Teatr Lalek "Arlekin" wystawił w niedzielę ostatni spektakl w swojej siedzibie przed jej generalnym remontem. Przebudowa i rewitalizacja budynków teatru kosztować ma prawie 27 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2014 roku.

"Arlekin" nie wstrzymuje działalności na czas remontu. Od 24 lutego tymczasowo uruchomi swoją scenę w siedzibie Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w jednym z budynków "Białej Fabryki", czyli Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej.

Od lat 60. ub. stulecia teatr zajmuje trzy budynki u zbiegu ul. Wólczańskiej i al. 1 Maja, które nigdy nie spełniały wymagań czysto teatralnych. Jeden z budynków powstał w 1903 r. jako dom redutowo-weselny. Jest to obiekt secesyjny z bogatą ornamentyką kwiatową. Po wojnie był on kilkakrotnie przebudowywany, a obecnie jest wpisany do rejestru zabytków.

Prace modernizacyjne i remontowe obejmą rewitalizację zabytkowej elewacji teatru oraz przebudowę budynków, w tym zmianę lokalizacji sceny, widowni i foyer, zabudowę dziedzińca - stworzenie nowych pomieszczeń techniczno-magazynowych, nadbudowę wieży scenicznej i montaż windy osobowo-towarowej. Scena i widownia zostaną przystosowane do współczesnych wymogów technologii teatralnej.

Zmodernizowany budynek "Arlekina" ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniać wszystkie wymogi bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Całkowita wartość projektu to niemal 26,8 mln zł z czego 16,7 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; reszta pieniędzy pochodzi z budżetu miasta. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2014 roku.

(-)
(PAP)
11 lutego 2013

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia