Goście w Elblągu

"Wierszalin. Reportaż o końcu świata" - reż.P.Tomaszuk - Teatr Wierszalin

Przedstawienie "Wierszalin. Reportaż o końcu świata" pokazane zostanie 17 sierpnia o godz. 21 w Centrum Sztuki Galeria EL przy ul. Kuśnierskiej. Po spektaklu przewidziane jest spotkanie z Teatrem Wierszalin w Krużganku Galerii EL.

Wierszalin to zagubiona wioska na Białostocczyźnie, gdzie w latach trzydziestych minionego wieku grupa religijnych odstępców od prawosławia pod wodzą proroka Iljii zamierzała wybudować nową stolicę świata. Spektakl powstał na podstawie tekstu Włodzimierza Pawluczuka - socjologa, antropologa i religioznawcy, który w słynnej książce z 1974 r. przedstawił fenomen tego miejsca. 

Piotr Tomaszuk, dyrektor Teatru Wierszalin, wybrał do swojego spektaklu głównie materiał źródłowy. Relacje zebrane od świadków, a niekiedy wprost od uczestników wydarzeń z tamtych lat, połączył w jeden fascynujący korowód. Krąży w nim sześcioro znakomitych wykonawców, odtwarzających przedstawienie, w którym znajdziemy wszystkie cechy przedstawień supraskiego teatru. Widowiskowe plastycznie, przesycone niezwykłą atmosferą opowieści o świecie proroka Ilji, który ginie na naszych oczach wraz ze swoimi mieszkańcami. Fragmenty tekstu powtarzane są jak religijne inkantacje, śpiewane, przechodzące w krzyk, a sceny zbiorowe są bardzo widowiskowe.

Teatr Wierszalin założony został w 1991 roku przez reżysera Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim aktorów. Siedzibą teatru jest miejscowość Supraśl pod Białymstokiem. Oblicze teatru cechuje niezwykła prostota, spektakle nasycone są muzyką i śpiewem, drewniane rzeźby, figury i maski współistnieją z żywymi aktorami. Wierszalin porównywany jest przez krytykę do takich światowych zjawisk teatralnych, jak teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego czy Cricot 2 Tadeusza Kantora. Zespół gościł na wielu światowych scenach.

Bilety na spektakl w cenach: 20 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy) do nabycia w Centrum Sztuki Galeria EL.

(-)
Dziennik Elbląski
17 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia