Grand Prix dla Matek

13. Festiwal Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość Przedstawiona"

Grand Prix – Nagroda Publiczności dla najlepszego spektaklu festiwalu – Piotr Rowicki „MATKI” w reżyserii Katarzyny Deszcz Teatru Nowego w Zabrzu. Werdykt Jury XIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona.

Jury Festiwalu w składzie Zenon Butkiewicz (przewodniczący) oraz Jacek Rakowiecki i  Jacek Sieradzki (członkowie) po obejrzeniu 13 przedstawień objętych programem festiwalu (w kolejności prezentacji):

- Peggy Pickit widzi twarz Boga z Teatru Ludowego w Krakowie;
- Paw Królowej z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie;
- Autor z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie;
- Kobieta z przeszłości z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie;
- Jeżyce story. Posłuchaj miasta! – odc. 3 Gracze  z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu;
- Lataj z Krystyną  z Kancelarii Artystycznej FARO;
- Na Boga  z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu;
- Niewierni z Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie;
- Komedia obozowa z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy;
- Marzenie Nataszy z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi;
- Dwanaście stacji z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
- Matki  z Teatru Nowego w Zabrzu;
- Tato nie wraca  z Teatru WARSawy w Warszawie

na posiedzeniu w dniu 26 października 2013 roku postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

- Nagrodę im. Stanisława Bieniasza w postaci medalu autorstwa Zygmunta Brachmańskiego jury postanowiło przyznać  Dorocie Masłowskiej biorąc pod uwagę zaprezentowany na festiwalu spektakl Paw Królowej  oraz obecność na scenach polskich teatrów jej dramatów oraz adaptacji innych utworów, które w pełni realizują festiwalową ideę rzeczywistości przedstawionej.

- Nagrodę Główną Festiwalu ( nagroda honorowa  w postaci statuetki  autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha) jury postanowiło przyznać   spektaklowi Na Boga Jarosława Murawskiego z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu; spektaklowi, który w sposób wielostronny podejmuje problem polskiej religijności jako jeden z istotnych aspektów kształtujących obraz dzisiejszej rzeczywistości.

Jury postanowiło przyznać nagrody za reżyserię:
 - Mikołajowi Grabowskiemu za reżyserię spektaklu Dwanaście stacji w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w wys.  4 tys.  zł;
- Marcinowi Liberowi za reżyserię spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w wys. 4 tys.  zł.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Katarzynie Deszcz za reżyserię spektaklu Matki w Teatrze Nowym w Zabrzu w wys. 2,5 tys. zł.

Jury postanowiło przyznać nagrodę za sceniczną adaptację utworu Doroty Masłowskiej  Paw Królowej w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie  Mateuszowi Pakule w wys. 2 tys.   zł.

Jury postanowiło przyznać nagrodę za kreację wizji plastycznej i przestrzennej spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu wspólnie  twórcom scenografii i kostiumów Grupie Mixer oraz świateł Mirkowi Kaczmarkowi łącznie w wys.  3 tys.  zł.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie  za oprawę wizualną spektaklu  Kobieta z przeszłości w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie Marcie Stoces  Mizbeware w wys.  1.5 tys.  zł.

Jury postanowiło przyznać nagrody aktorskie:

- Włodzimierzowi Dyle za rolę Boga/Ojca w spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w wys. 3 tys.  zł.
- Danucie Lewandowskiej za rolę Matki w spektaklu Matki w Teatrze Nowym w Zabrzu w wys. 3 tys. zł.
- Wiktorowi Loga-Skarczewskiemu za rolę w spektaklu Paw Królowej w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w wys. 3 tys. zł.
- Mirosławie Żak za rolę Lucyfera w spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w wys. 3 tys. zł.

- Jury postanowiło przyznać nagrodę aktorską za rolę drugoplanową  Beacie Niedzieli za rolę Claudii w spektaklu  Kobieta z przeszłości w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w wys. 2 tys. zł.

- Jury postanowiło przyznać nagrodę dla młodej aktorki  Agnieszce Skrzypczak za role w monodramie Marzenie Nataszy w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi w wys.  2 tys. zł.

- Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Marianowi Wiśniewskiemu za epizod Teczki Ojca w spektaklu Matki w Teatrze Nowym w Zabrzu w wys. 1,5 tys. zł.

Werdykt Jury Młodych komMiTywa XIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona – Zabrze 2013

 

Jury Festiwalu w składzie Weronika Szafrańska( przewodnicząca) oraz Małgorzata Świderska, Paweł Janicki i  Konrad Wójcik (członkowie) po obejrzeniu 13 przedstawień objętych programem festiwalu (w kolejności prezentacji):
- Peggy Pickit widzi twarz Boga z Teatru Ludowego w Krakowie;
-Paw Królowej z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie;
- Autor z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie;
- Kobieta z przeszłości z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie;
- Jeżyce story. Posłuchaj miasta! – odc. 3 Gracze  z Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu;
- Lataj z Krystyną  z Kancelarii Artystycznej FARO;
- Na Boga  z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu;
- Niewierni z Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie;
- Komedia obozowa z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy;
- Marzenie Nataszy z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi;
- Dwanaście stacji z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
- Matki  z Teatru Nowego w Zabrzu;
- Tato nie wraca  z Teatru WARSawy w Warszawie

na posiedzeniu w dniu 26 października 2013 roku postanowiło przyznać nagrody :

- AGNIESZCE PRZEPIÓRSKIEJ za „przeniknięcie głębi...” w spektaklu TATO NIE WRACA w Teatrze WARSawy w Warszawie w wysokości 500 zł.

- PAULINIE PUŚLEDNIK za niebywałą energię oraz „umiejętność wciągnięcia
w abstrakcję” w spektaklu PAW KRÓLOWEJ z Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie w wys. 500 zł.

- MARIUSZOWI PUCHALSKIEMU za „przejmującą prawdę” w roli Tanatopraktora w spektaklu JEŻYCE STORY. POSŁUCHAJ MIASTA! Odc.3 GRACZE w Teatrze Nowym im. T. Łomnickiego w Poznaniu w wys. 500 zł.

- WŁODZIMIERZOWI DYLE za „moc stwórczą” w roli Boga/Ojca w spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu w wys. 500 zł.

- MIROSŁAWIE ŻAK za „siłę destrukcji” w roli Lucyfera w spektaklu Na Boga w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu w wys. 500 zł.

(-)
Mateiały organizatora
28 października 2013

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...