Grotowski: Profanacje

Najnowsza publikacja wydana przez Instytut Grotowskiego

Prof. Dariusz Kosiński regularnie współpracuje z Instytutem Grotowskiego. Nakładem wydawnictwa Instytutu ukazuje się właśnie jego książka „Grotowski: Profanacje”.

W poniedziałek 11 maja o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z Dariuszem Kosińskim, poprowadzi je Monika Blige, wydawca oraz zastępca dyrektora ds. programowych w Instytucie Grotowskiego. Dodatkowo podczas spotkania zostanie zaprezentowane słuchowisko radiowe „Jaki dziś Kordian gorzki..." z 1962 roku.

We fragmencie „Wejścia" autor zaznacza: „Celem tej książki okazało się ostatecznie postawienie pytań, a może nawet próba sformułowania odpowiedzi dotyczących nie wczesnych lat sześćdziesiątych i nie zmarłego niemal piętnaście lat temu twórcy, ale tego, przed czym my sami stajemy dziś. W tym wymiarze, który jest też wymiarem najbardziej osobistym, chciałbym, by ta książka sama okazała się skuteczną profanacją – przywróceniem dokonań Jerzego Grotowskiego wspólnemu użytkowaniu". W centrum zainteresowania autora znalazły się „romantyczne" inscenizacje Teatru 13 Rzędów: „Dziady", „Kordian" i „Akropolis", które zostały odczytane jako akty profanacji w rozumieniu zaproponowanym przez Giorgia Agambena.

Książka powstała w ramach projektu badawczego „Jerzy Grotowski – przedstawienia 1957–1964", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowanego w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Zdaniem Zbigniewa Majchrowski w recenzji wydawniczej „Dariusz Kosiński starannie konfrontuje zrekonstruowaną materię teatralną ze świadectwami odbioru przedstawień, a także z nawarstwionymi konstruktami interpretacyjnymi, wytworzonymi przez krytyków i wcześniejszych badaczy". Marek Troszyński odnosi się również do metodologii pracy autora publikacji „Grotowski: Profanacje", podkreślając, że autor „podejmuje niemal archeologiczną próbę zdjęcia kolejnych warstw, tektoniki utworzonej przez nawarstwiające się opinie, aby dotrzeć do sytuacji komunikacyjnej sprzed pół wieku i zastąpić ją narracją maksymalnie oczyszczoną od uroszczeń modnych i wszystkożernych metodologii. Ten genialny w swojej prostocie zabieg można nazwać hermeneutyką wydarzenia teatralnego, metodą, która ponad doraźne opinie i niewczesne domniemywania bardziej sobie ceni twardy grunt – szczegółową dokumentację [...]".

Dariusz Kosiński jest profesorem w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX wieku. W latach 2005–2008 kierował projektem badawczym „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku", którego efektem jest m.in. redagowana przez niego seria o tej samej nazwie (ostatnio opublikował w niej wybór pism teatralnych Józefa Kotarbińskiego). Przez kilka lat zajmował się badaniami nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatywnej, czego efektem są książki „Polski teatr przemiany" (Wrocław 2007) oraz autorska synteza dziejów polskich przedstawień „Teatra polskie. Historie" (Warszawa 2010). Obecnie rozwija te badania w kierunku analiz współczesnych przedstawień i dramatów społecznych, m.in. związanych z katastrofą smoleńską („Teatra polskie. Rok katastrofy"; Warszawa 2012). Odrębny przedmiot jego badań zajmują twórczość i idee Jerzego Grotowskiego; jest autorem popularnej biografii artysty „Grotowski. Przewodnik" (Wrocław 2009), a obecnie pracuje nad książkami poświęconymi jego wczesnym przedstawieniom. W latach 2010–2013 był dyrektorem naukowym Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Należał do zespołu redakcyjnego „Tekstów zebranych" Jerzego Grotowskiego (Warszawa 2012). Zajmuje się także interpretacją dramatu (m.in. książka „Sceny z życia dramatu", Kraków 2004). Wspólnie z Ireneuszem Guszpitem przygotowuje edycje pism teatralnych Juliusza Osterwy. Od kwietnia roku 2014 jest zastępcą dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Książkę będzie można nabyć w księgarni Instytutu Grotowskiego: http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=262
Wstęp na spotkanie jest wolny.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
9 maja 2015

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...