Gwiazdy i widzowie

13. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2013"

Unikatowe w skali europejskiej przedsięwzięcie mediów publicznych przyciągające do Sopotu gwiazdy i widzów, to przede wszystkim konkurs słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ale także wiele imprez towarzyszących m.in. spektakle teatralne "na żywo", spotkania z gwiazdami i twórcami, warsztaty, wystawy, koncerty i recitale. Część imprez festiwalowych odbywać się będzie również w Gdyni i w Gdańsku.

Organizatorami Festiwalu są: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., samorząd województwa pomorskiego, Miasto Sopot, Gdańsk i Gdynia.

Honorowy patronat nad XIII Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Producentem Festiwalu jest Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku, a Sponsorem Głównym - Grupa LOTOS S.A.
Funkcję dyrektora Festiwalu powierzono ponownie Bogumiłowi Osińskiemu - dziennikarzowi telewizyjnemu i krytykowi filmowemu. Dyrektorem Artystyczno-Programowym Festiwalu ze strony Telewizji Polskiej jest kolejny raz Krzysztof Domagalik - p.o. Kierownika Artystycznego Teatru Telewizji. Analogiczną funkcję ze strony Polskiego Radia pełni w tym roku Wojciech Markiewicz - reżyser i reportażysta radiowy.

Od pierwszej edycji w 2001 roku Festiwal "Dwa Teatry" traktowany jest jako coroczny przegląd i podsumowanie dokonań dwóch scen - Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia. To także niezwykła promocja obu nadawców publicznych, a także samych twórców - autorów, reżyserów i aktorów, chętnie przybywających do Sopotu.

To, co wyróżnia Festiwal "Dwa Teatry", to ogólna dostępność. Wstęp na pokazy konkursowe jak i wszystkie imprezy towarzyszące jest bezpłatny. Festiwalowy przegląd spektakli i słuchowisk uzupełniany jest imprezami artystycznymi "na żywo" oraz spotkaniami reżyserów i aktorskich gwiazd z publicznością.

Śmiało można rzec, że Festiwal jest świętem radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej, zakorzenionym już w tradycji letnich sopockich imprez. Nic dziwnego, że z roku na rok rośnie zainteresowanie tym niezwykłym wydarzeniem wśród publiczności.

Dwa zespoły jurorów oceniają w odrębnych konkursach spektakle telewizyjne i słuchowiska radiowe, przyznając Grand Prix dla najlepszego przedstawienia Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Przyznawane są także nagrody indywidualne w wielu zawodowych kategoriach. W jury radiowym zasiadają: Magdalena Zawadzka, Paweł Huelle, prof. Jerzy Limon, Leszek Możdżer i Józef Opalski. Spektakle telewizyjne oceniać będą: Barbara Borys-Damięcka, Kinga Preis, Jacek Cieślak, Michał Komar i Paweł Łysak. W tym roku w konkursie radiowym znalazło się 17 słuchowisk, a w kategorii telewizyjnej 15 - bardzo zróżnicowanych gatunkowo - spektakli.

Od 2006 roku przyznawana jest Wielka Nagroda Festiwalu "Dwa Teatry" za wybitne osiągnięcia aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Dotychczasowymi laureatami tej prestiżowej nagrody byli: Gustaw Holoubek, Danuta Szaflarska, Wiesław Michnikowski, Piotr Fronczewski, Janusz Gajos, Jerzy Trela, Anna Seniuk i Jerzy Stuhr. W tym roku Wielką Nagrodą uhonorowani zastaną: Anna Polony i Ignacy Gogolewski.

W roku ubiegłym spektakle telewizyjne i słuchowiska radiowe przedstawiła na pozakonkursowych pokazach angielska radiofonia i telewizja publiczna BBC. W tym roku organizatorzy zaprosili do udziału w Festiwalu Wszechrosyjską Państwową Kompanię Telewizyjną i Radiową. Ogólnopaństwowy nadawca Federacji Rosyjskiej przedstawi poza konkursem 3 spektakle zrealizowane przez telewizyjny kanał "Rossija Kultura" oraz 3 słuchowiska radiowe ze zbiorów "Radia Rossini". Przewidziany jest udział twórców prezentowanych spektakli i słuchowisk w spotkaniach z publicznością.

W związku z przypadającą w tym roku 220. rocznicą urodzin hrabiego Aleksandra Fredry Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji przedstawią podczas Festiwalu swoje najwybitniejsze realizacje archiwalne fredrowskich komedii. Będzie też można zobaczyć okolicznościową wystawę przygotowaną przez Dom Komedii Aleksandra Fredry.

Komitet Organizacyjny podjął też decyzję o przyznaniu dorocznej Wielkiej Nagrody Festiwalu dwojgu aktorom za wybitne osiągnięcia artystyczne w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. W roku 2013 Nagrodą tą uhonorowani zostaną Anna Polony oraz Ignacy Gogolewski. Fundatorem Nagrody jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W tym roku po raz pierwszy Festiwal zaistnieje na portalach społecznościowych. Jest już profil na Facebook i Twitter.

Tegoroczny Festiwal "Dwa Teatry" relacjonowany będzie na antenach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a także w Internecie na stronie www.dwateatry.tvp.pl

(-)
Mateiały organizatora
24 maja 2013

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...