„Herosi z żelaza i inni ..." - Gérard Schiphorst i Marije van der Sande - TAMTAM objektentheater (Holandia)

4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima

Ceniony na świecie teatr wizualny zaprezentuje spektakl z pogranicza sztuki scenicznej i filmu animowanego.
Artyści Gérard Schiphorst i Marije van der Sande od 1979 roku eksperymentują z teatrem przedmiotów. Znani są ze swojej oryginalnej estetyki oraz subtelnego humoru przemieszanego z absurdem. Tworzone przez nich spektakle opierają się na obrazie, a nie na tekście. Rzeczom znalezionym, pozornie niepotrzebnym nadają nowe znaczenia i czynią je bohaterami swoich przedstawień.

Swoje spektakle grali w 27 krajach świata, m.in. w: Austrii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Południowej Afryce, Portugalii, Malezji, Turcji, USA. Gérard Schiphorst i Marije van der Sande są także Kawalerami Orderu Oranje Nassau, przyznawanego w Holandii przez rodzinę królewską osobom szczególnie zasłużonym dla społeczeństwa.

W przedstawieniu „Herosi z żelaza i inni ..."wszystkie animacje odbywać się będą na żywo, na oczach widzów, a rejestrowane symultanicznie przez kamerę działania będą widoczne także na ekranie. Czym może być stara zardzewiała piła lub kawałek gramofonowej płyty? Interpretacja należy do widzów. Ale jedno jest pewne: tu nic nie jest tym, czym się wydaje, każdy przedmiot w każdej chwili może ulec zaskakującej metamorfozie. To powstałe na skrzyżowaniu teatru, sztuk wizualnych i filmu animowanego przedstawienie, w którym role aktorów grają przedmioty. Poetycki spektakl, który przenosi do innego świata.

Zastrzyk dla wyobraźni! POLSKA PRAPREMIERA.

„Wizualne arcydzieło na bardzo wysokim poziomie." /Freek Neyrinck, De Wereld van het poppenspel, Holandia, wrzesień 2016/

„Koniecznie musicie to zobaczyć. Znakomita animacja. Niekończące się święto metamorfozy."/Aus Greidanus Sr. – Dyrektor Appel theater in Den Haag/

„Wzruszające, współczesne, podróż w świecie wyobraźni." /z opinii widzów/

„Fantastyczny i zaskakujący." /z opinii widzów/

„Poruszające. Piękno odnalezione na powrót w rzeczach wyrzuconych na śmietnik." /z opinii widzów/

„Niesamowicie oryginalny spektakl, który oczarowuje." /z opinii widzów/

Czas trwania: 80 min

Koncepcja, reżyseria i wykonanie: Gérard Schiphorst i Marije van der Sande
Kompozycje muzyczne i ścieżka dźwiękowa: Gérard Schiphorst (tango: Oleg Fateev)
Asystent reżysera: Jeroen van Westen
Konsultacja artystyczna: Henk Boerwinkel i Aus Greidanus Sr.
Pomoc techniczna: Bert Nijmeijer

____

ENG

TAMTAM objektentheater "Rusty Nails and Other Heroes..." (Holland)

A widely recognised visual theatre presenting aplay bordering on theatre and animated cartoon.

Gérard Schiphorst and Marije van der Sande have experimented with object theatre since 1979. The artists have been known for their unique aesthetics and subtle sense of humour mixed with absurd. Their shows are based on images rather than on texts. They give new significance to incidentally found objects to develop characters for their stories.

The artists have shown their plays in 26 countries all over the world, including Austria, Belgium, Brazil, Canada, France, UK, Norway, South Africa, Portugal, Malesia, Turkey, USA. Gérard Schiphorst and Marije van der Sande are the Knights of the Order of Orange-Nassau awarded by the Dutch royal family to everyone who has earned special merits for society.

In "Rusty Nails and Other Heroes..." all animation is going to be live – performed right at the spectators' sight, and the simultaneously camera-recorded action is going to be visible on the screen. What can an old rusty saw or a piece of gramophone disc become? The interpretation is yours. However, one thing is sure: nothing here is what it seems to be, and each object can any time be subject to a surprising metamorphosis. The performance combines theatre, visual arts and animated cartoon, and objects are its characters. The poetic drama is going to take you way to another reality.

A boost for imagination! POLISH PREMIERE.

"A visual masterpiece at a very high level." /Freek Neyrinck, De Wereld van het poppenspel, the Netherlands, September 2016/

"A must-see [...] Excellent animation [...] A never-ending festival of metamorphosis."/Aus Greidanus Sr. – Director of the Appeltheater in The Hague/

"Moving, contemporary, a journey into your imagination." /a spectator's opinion/

"Fantastic and surprising." /a spectator's opinion/

"Deeply douching. Beauty rediscovered in dumped objects." /a spectator's opinion/

"A highly unique and charming performance." /a spectator's opinion/

Duration: 80 min.

Idea, stage direction: Gérard Schiphorst and Marije van der Sande
Music composition and soundtrack: Gérard Schiphorst (tango: Oleg Fateev)
Third eye: Jeroen van Westen
Artistic advisors: Henk Boerwinkel and Aus Greidanus Sr.
Technical assistant: Bert Nijmeijer
Cast: Gérard Schiphorst and Marije van der Sande

(-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017
Portrety
Adolf Weltschek

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...