Idea

Głównym celem i jedyną ideą powstania Dziennika Teatralnego jest promowanie polskiego teatru, twórców, czyli tych, którzy dla dobra tej dyscypliy kultury pracują, angażując swój czas, swoją wiedzę oraz pasję i także dla tych, którzy są jej odbiorcami.
Pracujemy, żeby propagować wszelkie teatralne działania.

Dziennik Teatralny jest organizacją non profit, w której wszyscy współpracownicy są wolontariuszami.

Działamy wyłącznie dla dobra publicznego. Publikowane teksty służą wyłącznie teatrowi i reklamie ich autorów.

(-)
Dziennik Teatralny
1 kwietnia 1998

Książka tygodnia

Aktorki. Odkrycia
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia