Idea bohaterskiego zrywu

"Książę Niezłomny" - reż. Michał Telega - Teatr Współczesny w Szczecinie

„Książę Niezłomny" to opowieść o naiwności ludzkiej wiary wobec polityki i prywatnych celów władzy.

Historia jednostki zostaje przeciwstawiona historii wojny dwóch wielkich cywilizacji: judeochrześcijańskiej i arabskiej. Postawa dążenia do obiektywnej prawdy zostaje zaprzęgnięta w świat ludzkich rozgrywek między uczuciami a brutalną rzeczywistością. Fundamentalne pytania o fanatyzm religijny i doktrynerstwo zostają zadane przez nowe pokolenie, które jeszcze nie poczuwa się być egzystencjalnym błaznem, a już na próbę czasu zostaje wydana idea jego bohaterskiego zrywu.

Premiera realizowana we współpracy z Festiwalem Nowe Epifanie.

(-)
Materiał Teatru
23 lutego 2021
Portrety
Michał Telega

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia