Igor Stokfiszewski w Instytucie Grotowskiego

"Sztuka jako wehikuł wspólnoty" w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

W poniedziałek, 18 lutego, w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań rozpocznie się semestr autorski "Sztuka jako wehikuł wspólnoty". Poprowadzi go dramaturg i publicysta - Igor Stokfiszewski. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca tygodnia.

Igor Stokfiszewski poprzez badania różnych praktyk artystycznych stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kształtować wspólnotę opartą na solidarności, wzajemności i trosce. Cykl seminariów "Sztuka jako wehikuł wspólnoty" będzie próbą podzielenia się wynikami tych badań. Prowadzący wraz z uczestnikami zastanowi się nad pojęciem wspólnoty oraz mechanizmami, które ją regulują. Zajęcia pozostawią pole do dyskusji na temat kształtu wspólnoty dzisiejszej i przyszłej - "wspólnoty, która nadchodzi". Projekt został zainicjowany w 2010 roku w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pontederze. - Mam nadzieję, że cały projekt, który zatytułowałem "Sztuka jako wehikuł wspólnoty", w przyszłości zamknie się publikacją książkową - mówi Igor Stokfiszewski. - Cykl seminariów w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu jest istotnym, a ze względu na miejsce, szczególnie dla mnie ważnym, etapem - dodaje.

Podstawą teoretyczną dla dyskusji będą lektury odnoszące się do zagadnień wspólnotowych, jak choćby dzieła Zygmunta Baumana oraz współczesnych teoretyków sztuki, jak Erika Fischer-Lichte. Stokfiszewski podkreśla jednak, że nie zabraknie również świadectw samych twórców. Prowadzący podkreśla też, że proponowany program, rozłożony na pięć miesięcy, stanowi jedynie punkt wyjścia i będzie otwarty na potrzeby i zainteresowania samych seminarzystów. Ostateczny kształt merytoryczny każdego z seminariów, lektury mu towarzyszące oraz szczegółowy przebieg będą każdorazowo ustalane wspólnie.

W semestrze autorskim przewidziano cykl pięć seminariów w comiesięcznym trybie.

Udział w seminariach Igora Stokfiszewskiego jest bezpłatny. Ze względu na seminaryjną formę zajęć, organizatorom zależy na utworzeniu stałej grupy uczestników. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego na adres: fsylwia@grotowski-institute.art.pl. Więcej informacji na www.grotowski-institute.art.pl.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
14 lutego 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia