IMKA triumfuje

Nagroda w Festiwalu Gombrowiczowskim

Grand Prix X Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu otrzymał Teatr IMKA z Warszawy za spektakl "Dzienniki" w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Festiwal zakończył się w piątek przed północą.

Nagrody przyznano także: Januszowi Łagodzińskiemu za rolę w spektaklu Wspomnienia polskie oraz Tatianie Nersisian za oprawę plastyczną przedstawienia Ślub w reż. Aleksandra Januszkiewicza w Białoruskim Państwowym Teatrze Lalek w Mińsku.

Nagrodę zespołową otrzymał reżyser Christoph Bochdansky oraz twórcy spektaklu Marsz, marsz Gombrow...ski, zrealizowanego w Białostockim Teatrze Lalek.

Wyróżnienia dostali: Ewa Kraska za reżyserię spektaklu Czekając na Nobla oraz Karolina Łękawa za rolę w spektaklu Wspomnienia polskie.

O Grand Prix trwającego do soboty w Radomiu X Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego walczyło dziesięć teatrów z Polski oraz z Francji, Niemiec, Białorusi i Argentyny. Poza konkursem swoje spektakle zaprezentowały też szkoły teatralne z Krakowa, Londynu i Białegostoku.

Patronat nad X Międzynarodowym Festiwalem Gombrowiczowskim objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Festiwal nieprzypadkowo odbywa się w Radomiu. W podradomskiej Wsoli znajduje się pałacyk, który kiedyś należał do Jerzego Gombrowicza, starszego brata pisarza, gdzie Gombrowicz spędzał wakacje; obecnie mieści się tutaj Muzeum Witolda Gombrowicza. Znawcy jego twórczości twierdzą, że w tym miejscu powstał zarys Ferdydurke.

Witold Gombrowicz (1904-1969) to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku - prozaik, dramaturg i eseista. Debiutował zbiorem opowiadań psychologiczno-fantastycznych Pamiętnik z okresu dojrzewania w 1933 roku. Utrzymana w tonie groteski powieść Ferdydurke (1937) zarysowała główne problemy jego twórczości: znaczenie formy oraz ról społecznych w stosunkach między ludźmi i w ich psychice. Jego inne znane utwory to: Iwona, księżniczka Burgunda, Ślub, Trans-Atlantyk, Pornografia i Kosmos. Zagadnienia intelektualno-artystyczne oraz informacje biograficzne przyniosły Dziennik 1953-1956, Dziennik 1957-1961, Dziennik 1967-1969.

Jego utwory były przekładane na języki obce oraz inscenizowane w wielu teatrach na świecie. Zmarł w 1969 r. we Francji.

(-)
(PAP)
29 października 2012

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia