Inauguracja Scen Autorskich

Teatr Rampa w Warszawie

W sobotę 22.10.2011 w Teatrze Rampa na Targówku odbędzie oficjalna inauguracja działalności Scen Autorskich. Wydarzenie to zapoczątkuje działalność trzech z czterech scen teatru w nowej formie

Począwszy od bieżącego sezonu artystycznego w Teatrze Rampa oprócz sceny głównej działają trzy Sceny Autorskie, kierowane przez nowych opiekunów artystycznych. Ich rolą jest kształtowanie repertuaru oraz dbałość o wysoki poziom artystyczny. Sceny Autorskie to nowy pomysł na funkcjonowanie teatru, który ma zaowocować zwiększeniem atrakcyjności repertuaru.

Scena Kameralna teatru od września działa pod kierownictwem Witolda Mazurkiewicza, założyciela Kompanii „Teatr”, przybyłego do Rampy z Lublina.
Opiekunem Sceny Mrowisko, będącej wcześniej Sceną Eksperymentalną, został reżyser Grzegorz Mrówczyński. Mrowisko będzie polem dla rozwijających się pod okiem Grzegorza młodych artystów.

Sceną działającą przy Klubie Rampa opiekuje się Jerzy Kasprzyk, zarządzający Klubem.

W programie wieczoru inauguracyjnego, rozpoczynającego się o godzinie 19.00, znajdzie się:
- Spektakl „Pińska Szlachta”
- Briefing dotyczący inauguracji Scen Autorskich z udziałem opiekunów scen
- Mini recital wybranych piosenek ze spektakli Scen Autorskich
- Poczęstunek dla zaproszonych gości

(-)
Materiały Teatru
19 października 2011

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia