Inauguracyjny zjazd Akademii Teatru Alternatywnego

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław

21-25 września w Studiu na Grobli we Wrocławiu, w Instytucie Grotowskiego, zainaugurowany zostanie I zjazd Akademii Teatru Alternatywnego, który odbywać się będzie pod hasłem "Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt". Zajęcia z adeptami poprowadzą Eugenio Barba i Odin Teatret oraz Teatr ZAR. Akademia stanowi kontynuację Akademii Teatru Alternatywnego zrealizowanej w 2012 roku przez Teatr Brama w Goleniowie i Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie i jest realizowana w ramach programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Organizatorzy: Teatr Brama (Goleniów), Teatr Kana (Szczecin) oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego (Wrocław).

Akademia Teatru Alternatywnego to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia ma za zadanie przygotować młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębić umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych.

Akademia Teatru Alternatywnego – realizowana w formie comiesięcznych, czterodniowych zjazdów – to platforma rozwoju, wymiany doświadczeń oraz dialogu z mistrzami kilku pokoleń teatru niezależnego w Polsce.

Wśród prowadzących znajdą się zarówno zespoły teatralne, m.in. Teatr ZAR, Teatr Chorea, Stella Polaris, Studium Teatralne, Teatr Ad Spectatores, Teatr Cinema, Teatr Krzyk, Teatr Porywacze Ciał, PRACOWNIA || ROSA, jak i wybitne osobowości teatru z Polski i zagranicy, m.in.: Leszek Bzdyl, Arti Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Rodowicz, Oleh Stefan, Eugenio Barba, Savvas Stroumpos i Theodoros Terzopoulos. W ramach zajęć Akademii uczestnicy poznają autorskie metody pracy zaproszonych reżyserów i aktorów oraz różne tradycje i formy teatralne: od teatru antropologicznego, przez teatr fizyczny, tańca, społeczny, dokumentalny, uliczny, site-specific, lalkowy i teatr obiektu, po teatr klasyczny.

Akademię tworzy cykl osiemnastu comiesięcznych zjazdów odbywających się od września 2015 do marca 2017 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, Ośrodku Teatralnym Kana w Szczecinie lub Teatrze Brama w Goleniowie. Na program zjazdów złożą się: treningi, warsztaty teatralne i wokalne, praktyczne szkolenia, spotkania, prezentacje filmowe, wykłady, a także pokazy pracy i spektakle. Każdy czterodniowy zjazd, poświęcony odrębnemu zagadnieniu, stanie się okazją do pracy z dwoma zespołami lub twórcami. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych gości.

W trakcie 2016 roku słuchacze Akademii uczestniczyć będą w najważniejszych przedsięwzięciach teatralnych Europejskiej Stolicy Kultury, w tym w Olimpiadzie Teatralnej. Ostatnia faza projektu zakłada realizację projektów dyplomowych (przedstawień lub wydarzeń artystycznych), przygotowanych pod opieką artystyczną tutorów wybranych spośród wykładowców Akademii, które zostaną zaprezentowane w marcu 2017 roku.

Akademia zakłada uczestnictwo trzydziestu osób (każdy zespół teatralny może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli), zarówno reżyserów, jak i aktorów działających głównie poza dużymi miastami i centrami kulturalnymi. Program adresowany jest do grup teatralnych o co najmniej dwuletnim stażu, posiadających doświadczenie w realizacji projektów artystycznych (przedstawienia, festiwale, wydarzenia kulturalne), prowadzących działalność edukacyjną (praca z młodzieżą, ze środowiskami lokalnymi) i ukierunkowanych na samorozwój w dziedzinie teatru.

I etap naboru zakończył się 28 czerwca 2015.

Kuratorzy
Dariusz Mikuła (Ośrodek Teatralny Kana)
Daniel Jacewicz (Teatr Brama)
Jarosław Fret i Monika Blige (Instytut Grotowskiego)

Program
Zjazd I
22–25 września 2015, Instytut Grotowskiego
Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
Prowadzący: Eugenio Barba i Odin Teatret oraz Teatr ZAR

ZJAZD II
7–10 października 2015, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie / Teatr Brama w Goleniowie
Prowadzący: Teatr Chorea, Teatr Brama

ZJAZD III
5–8 listopada 2015, Instytut Grotowskiego
Prowadzący: Lech Raczak i Teatr Orbis Tertius, Teatr Ad Spectatores

ZJAZD IV
3–6 grudnia 2015, Instytut Grotowskiego
Prowadzący: Theodoros Terzopoulos i Savvas Stroumpos (Teatr Attis)

(-)
Materiał organizatora
24 sierpnia 2015
Portrety
Eugenio Barba

Książka tygodnia

Wszyscy o nas mówią
Biblioteka Poezji Współczesnej (WBPiCAK)
Patrycja Sikora

Trailer tygodnia

Alicja w Krainie Czarów
Jacek Tyski
W najbliższy weekend Opera na Zamku w...