Inspiracja do działań w Twojej miejscowości

„Teatr w przestrzeni”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w styczniu 2013 roku wybrała dwóch zwycięzców w konkursie na Projekty Modelowe Ogólnopolskiego Programu Równać Szanse.

 Wśród wyróżnionych znalazł się projekt teatralny „Odwaga cywilna odwagą sceniczną!" realizowany od września 2011 do listopada 2012 roku przez Stowarzyszenie EURO-ART działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.

Projekty Modelowe to zamknięty konkurs dla najbardziej efektywnych działań zrealizowanych w Programie „Równać Szanse”. Rywalizują w nim co roku najlepsze projekty edycji, które wypracowały metody działania umożliwiające skuteczne zrealizowanie zaplanowanych celów i przygotowały kadrę do prowadzenia działań wg metodyki projektu.

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART za przyznane dofinansowanie opracowało publikację „Teatr w przestrzeni”, której celem jest upowszechnienie wśród różnorodnych podmiotów wypracowanej i sprawdzonej metody prowadzenia działań z młodzieżą rozwijającej umiejętności społeczne, dzięki którym młodzi ludzie mogą nabrać odwagi, wzmocnić wiarę we własne możliwości i zwiększyć umiejętność planowania wydarzeń.

Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać ze strony: http://teatrwprzestrzeni.blogspot.com/

 

(-)
Materiał Organizaora
13 września 2013

Książka tygodnia

Opowieści
Wydawnictwo MG
Fiodor Dostojewski

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...