Interesuje ją gra z kontrolą i ryzykiem

"Muzeum Otwarte - edukacja w działaniu" - Muzeum Historii Żydów Polskich

Performerka z Brazylii Luísa Nóbrega jest pierwszym gościem programu rezydencji artystycznych "Muzeum Otwarte - edukacja w działaniu", prowadzonego przez Muzeum Historii Żydów Polskich.

Projekt został wytypowany w pierwszym naborze konkursu "Muzeum Otwarte - edukacja w działaniu", w ramach którego do kwietnia 2016 roku muzeum będzie gościć 13 polskich i zagranicznych artystów. Przyszli rezydenci podejmujący w swej twórczości tematykę dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości zapraszać będą mieszkańców Warszawy do wspólnych działań."

Luísa Nóbrega pracuje w obszarach performansu, wideo i tekstu. Interesuje ją gra z kontrolą i ryzykiem. Zrealizowała szereg działań podejmujących tematy istotne dla społeczności w określonych regionach, jak np. trauma izolacji w postsowieckiej rzeczywistości.

Badając znaczenie trwania w performansie (tzw. durational performance) i wideo, Nóbrega zadaje sobie i publiczności pytania: Jak długo można obserwować i słuchać? Jak długo można wytrzymać bycie obserwowanym i podtrzymywanie tej samej czynności? Jak długo obraz może przeciwstawiać się znikaniu? To ostatnie prowadzi do rozumienia przez artystkę historii jako fragmentarycznej zbiorowej imaginacji pełnej luk i sprzeczności, a tym samym stanowiącej niewyczerpane źródło inspiracji.

Poprzez swoje działania w Warszawie performerka odnosić się będzie m.in. do ograniczeń nauk historycznych i języka poezji współczesnej. Inspirację dla niej stanowić będą z jednej strony poetyckie teksty Paula Celana i Anny Kamieńskiej, z drugiej miejsca pamięci w Warszawie, w tym cmentarz żydowski i dawna kładka nad Chłodną.

Nóbrega poprowadzi również warsztaty pt. "Dwuznaczne ślady, niewidzialne gesty". Będą to trzy spotkania, dla których punktem wyjścia będzie widoczny od lat 70. odwrót artystów sztuk wizualnych od tworzenia obiektów w kierunku zagadnień rejestracji i dokumentowania śladów działań.

Warsztaty zakończy wykonanie przez uczestników krótkich akcji performatywnych. We wspólnej refleksji nad problematyką styku sztuki i życia zostaną przywołane prace m.in. Franza Kafki, Roberta Bressona, Basa Jana Adera, Anny Kamieńskiej, Paula Celana, Jerzego Grotowskiego, Tehching Hsieha, Jiri'ego Kovandy, Lygii Clark i Rafeala França.

Warsztaty odbędą się w dniach: 7, 10 i 11 maja. Można w nich uczestniczyć nieodpłatnie po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Zapisy pod adresem: rezydencje@jewishmuseum.org.pl.

Rezydencja Luísy Nóbregi zakończy się produkcją instalacji złożonej z dokumentacji akcji artystki w Warszawie. Prezentacja odbędzie się w ramach programu tegorocznej Nocy Muzeów 17 maja w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich. Towarzyszyć jej będzie spotkanie z artystką prowadzone przez filozofa, eseistę i tłumacza Adama Lipszyca o godzinie 22.30.

Luísa Nóbrega jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie w So Paulo. Brała udział w wydarzeniach takich jak: Periferias, multidyscyplinarny festiwal w Huesca w Hiszpanii, Arte Ocupa Live Art Festival w Santa Maria, Rio Grande do Sul w Brazylii i wielu innych, w tym m.in. w Urugwaju i Kolumbii. Była rezydentką programów instytucji takich jak: SIM Residency w Reykjaviku czy Nida Art Colony w Neryndze na Litwie. Jest także stypendystką programu grantowego Fundaço Joaquim Nabuco. Więcej informacji na stronach www.luisanobrega.com i www.jewishmuseum.org.pl.

Działanie "Muzeum Otwarte - edukacja w działaniu" realizowane jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", komponent "Oblicza różnorodności".

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

(-)
Materiał Muzeum
8 maja 2014
Teatry
Muzeum POLIN

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia