Istotna aktualizacja regulaminu

1. Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza

„Po licznych konsultacjach ze środowiskiem dramatopisarskim wprowadziliśmy istotną aktualizację do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, która znacznie rozszerza grupę Autorów dopuszczonych do konkursu." – informuje Teatr Miejski w Gliwicach.

Do konkursu zostaną dopuszczeni nie tylko Autorzy, którzy legitymują się autorstwem przynajmniej jednego wcześniej opublikowanego (z nadanym numerem ISBN) utworu literackiego, ale także ci, których utwór wystawiony został na scenie teatru repertuarowego. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.nagrodarozewicza.pl w zakładce 'REGULAMIN'.

„Dziękujemy za wszelkie zgłaszane uwagi dotyczące Regulaminu Konkursu i zapraszamy kolejnych Autorów do nadsyłania utworów – termin naboru upływa 31 marca 2022 roku." – dodają organizatorzy.

O Nagrodzie
Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów: Grzegorza Krawczyka, dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanny Oparek oraz Juliusza Pielichowskiego, ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.
Na zwycięzcę Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza czeka statuetka oraz kwota 50 000 zł. Ponadto nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii „Czytelnia Sztuki" poświęconej dramaturgii współczesnej. W serii dotychczas ukazała się sztuka Michała Siegoczyńskiego Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach – w 2019 r. spektakl zdobył Grand Prix i szereg innych nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego.

Nagroda przyznawana będzie rokrocznie. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej. Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Komisja Kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca każdego roku), wybierając spośród nich 20 utworów i do 30 czerwca przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września). Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie bezpośrednio poprzedzającym finałową galę Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada każdego roku podczas dni teatru i dramaturgii współczesnej w Gliwicach, gdy Kapituła Nagrody wskaże zwycięski utwór i ogłosi zwycięzcę Konkursu – laureata Nagrody. Pozostała dwójka finalistów Konkursu otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną zamieszczone w portalu internetowym Nagrody.

W skład Rady Programowej Nagrody Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza wchodzą Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanna Oparek oraz Juliusz Pielichowski.

(-)
Materiał organizatora
17 grudnia 2021
Wątki
KONKURSY

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia