Jacek Mikołajczyk

sylwetka

Teatrolog, tłumacz, kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego. Absolwent kulturoznawstwa (specjalność: teatrologia) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; doktor nauk humanistycznych.

Autor rozprawy doktorskiej na temat: "Musical na polskich scenach. Kształtowanie i rozwój formy gatunkowej", przygotowanej w Zakładzie Teatru i Dramatu UŚ pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Wąchockiej i obronionej w 2006 roku. Jako krytyk teatralny współpracował m.in. z "Opcjami", "Sceną", "Sceną polską Playbill" i innymi czasopismami teatralnymi i kulturalnymi.

Autor wielu publikacji naukowych. Jako tłumacz współpracuje m.in. z wydawnictwem Sonia Draga. Przetłumaczył m.in. powieści: Junior sam w domu Macaulaya Culkina, Burmistrz Lexington Avenue Jamesa Sheehana, Sanktuarium Raymonda Khoury\'ego, Różany labirynt Titanii Hardie i Ulica potępionych Andrew Klavana.

Funkcję kierownika literackiego Gliwickiego Teatru Muzycznego pełni od 2002 r.; wcześniej przez dwa lata był sekretarzem literackim tego teatru. Współpracował tu przy realizacji ponad dwudziestu premier musicali, operetek i innych spektakli, m.in. polskich prapremier Chicago J. Kandera, Oklahomy! R. Rodgersa, Grają naszą piosenkę M. Hamlischa, 42 ulicy H. Warrena, Ragtime\'u S. Flaherty\'ego, europejskiej prapremiery Footloose-wrzuć luz! T. Snowa, premier Cyrulika sewilskiego G. Rossiniego, Hello, Dolly! J. Hermana, Zemsty nietoperza J. Straussa, Carmen G. Bizeta i in.

W 2004 roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym miała miejsce premiera musicalu Grają naszą piosenkę z polskimi tekstami piosenek jego autorstwa, wystawionego później również w krakowskiej Bagateli i warszawskim Teatrze na Woli (w rolach głównych wystąpili tam Beata Rybotycka i Zbigniew Wodecki). W 2005 roku Gliwicki Teatr Muzyczny przygotował polską prapremierę 42 ulicy H. Warrena, a w 2007 roku musicalu Ragtime S. Flaherty\'ego w jego tłumaczeniu.

(-)
Materiały GTM
7 sierpnia 2009

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia