Janusz Degler

biogram

Historyk literatury, teatrolog i edytor; profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.L.Solskiego w Krakowie (Filia we Wrocławiu); członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1990 r.) i Komitetu Nauk o Kulturze PAN (od 2004 r.)

Urodził się 2 czerwca 1938 w Sosnowcu. Wrocławianin od roku 1947. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim (1961). Tutaj się doktoryzował w 1970 r. na podstawie rozprawy Inscenizacje sztuk S.I. Witkiewicza w teatrze międzywojennym. Tytuł profesora otrzymał w 1989 r. W latach 1975 -2008 kierował Zakładem Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej. Wypromował ok. 300 magistrów i 20 doktorów. Był promotorem doktoratów honoris causa Jerzego Grotowskiego, Tymona Terleckiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W latach 1973-1985 był kierownikiem literackim Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. W roku 1979 po utworzeniu we Wrocławiu Wydziału Aktorskiego został prorektorem wrocławskiej Filii PWST im.L.Solskiego w Krakowie, którą to funkcję sprawował do1987 r.

Swoje zainteresowania badawcze skupił na literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, a zwłaszcza na twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza; na dramaturgii i teatrze polskim XX wieku; na problematyce teorii i estetyki teatru.

Jest autorem około 180 rozpraw, artykułów, szkiców i recenzji. Wydał m.in.: Witkacy w teatrze międzywojennym (1973), Spotkanie z Witkacym (1978), Teatr jeleniogórski w latach 1945-1985 (1985), trzytomową antologię Wprowadzenie do nauki o teatrze (1976-1978), która stała się podstawowym podręcznikiem z zakresu teatrologii oraz Problemy teorii dramatu i teatru (1988; 2004). Opublikował pisma krytyczne i publicystyczne Witkacego pt. Bez kompromisu (1976) i jego teksty o teatrze Czysta Forma w teatrze (1977; 1986). Od 1990 r. jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Dzieł zebranych S.I.Witkiewicza wydawanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Przygotował dla tej edycji w latach 1992-2007 następujące tomy: Nienasycenie (wspólnie z L. Sokołem), „Teatr” i inne pisma o teatrze, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne (wspólnie z L. Sokołem), Dramaty I, Dramaty II, Dramaty III, „O Czystej Formie” i inne pisma o sztuce, Listy do żony (1923-1927) (2005), Listy do żony (1928-1931). W przygotowaniu trzeci tom Listów do żony (1932-1935).

Opracował i wydał pisma Jerzego Grotowskiego, Tymona Terleckiego, Konstantego Puzyny, Zbigniewa Raszewskiego, Anny Micińskiej. Redagował serię wydawniczą „Myśl teatralna w Polsce w XX wieku”, w której ukazały się pisma teoretyczne najwybitniejszych polskich twórców teatru. Obecnie redaguje serię wydawniczą „Dramat – Teatr” w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach1983-1990 sprawował funkcję zastępcy kierownika naukowego Centralnego Programu Badań Podstawowych „Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja”. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (1981-1984, 1990-1993); przewodniczącym Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1990-1995); przewodniczącym Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1995-2005); od 1977 r. jest członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1972-1983 był prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (od 1985 r. –  prezes honorowy); od 1995 r. jest członkiem Rady Redakcyjnej miesięcznika „Teatr”.

Nagrody: Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego III st. (1977, 1978), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I st. (1983, 1987), Nagroda Miasta Wrocławia (2005) i Nagroda miesięcznika „Odra” (2006).

(-)
Nowe Książki
15 stycznia 2010
Portrety
Janusz Degler

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia