Jedyny taki festiwal

3. Festiwal małych Prapremier w Wałbrzychu

To jedyny na teatralnej mapie Polski festiwal, prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży. Tegoroczny FmP rozpoczyna się 17 września.

Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację spektakli, uczestnictwo w podinscenizowanych czytaniach dramaturgicznych oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów.

Ważnym elementem Festiwalu będą pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają w znaczny sposób przyczynić się do integracji środowiska teatralnego z widzami, pobudzać do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz innowacyjnych rozwiązań inscenizacyjnych.

Podczas III edycji FmP zostanie zaprezentowanych 9 spektakli konkursowych a wśród nich przedstawienia z Poznania, Torunia, Białegostoku, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi, Szczecina oraz Wrocławia. Dodatkowo zobaczymy dwa spektakle w wykonaniu studentów PWST w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu) oraz jedno przedstawienie studentów AT w Warszawie ( Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białystoku).

Spektakle konkursowe oceniać będzie jury profesjonalne w składzie: Bożena Sawicka, Joanna Braun, Martyna Majewska, Karol Suszczyński.

III FmP dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2017 oraz Gminy Wałbrzych.

(-)
Materiał organizatora
27 lipca 2017

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...