Jedziemy z teatrem

Program Teatr Polska

Program Teatr Polska został zainicjowany w 2009 roku celem ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury, społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

Inspiracją dla programu stały się objazdy Teatru Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, który w okresie Drugiej Rzeczpospolitej organizował tournées spektakli po całym kraju. W repertuarze znalazła się wówczas klasyka światowa (Szekspir, Molier) oraz polski repertuar - dawny i współczesny (Słowacki, Fredro, Żeromski). Przedsięwzięcie to miało na celu zaktywizowanie środowisk małych miasteczek i przybliżenie mieszkańcom najważniejszych osiągnięć kultury polskiej w tamtym okresie. W ramach "teatru objazdowego" zespół Reduty przemierzył cały obszar ówczesnych ziem polskich. Objazdy odbywały się sezonowo w okresie zimowym i letnim.

Do pierwszej edycji programu Teatr Polska zgłosiło się 77 spektakli. Spośród nich Komisja Artystyczna wyłoniła 20 przedstawień, które tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu. Komitet Organizacyjny przyznał dotacje 16 teatrom. Objazdy trwały od 12 września do 13 grudnia 2009. Teatry odwiedziły 73 miejscowości w Polsce, odbyło się w sumie 107 przedstawień, które zobaczyło ponad 21 tysięcy widzów. Przygotowana została baza blisko 200 ośrodków kultury posiadających sale teatralne, która jest nadal rozbudowywana.

Druga edycja programu umożliwiła zorganizowanie objazdów 17 teatrom. Prezentacje odbywały się od 12 czerwca do 11 grudnia 2010 r. Odbyło się 158 prezentacji w 116 miejscowościach. Zaangażowanych zostało 99 ośrodków kultury, oprócz tego szkoły, udostępniano również przestrzenie miejskie i prywatne. Spektakle obejrzało 35 567 widzów, odbyło się także 219 godzin warsztatów, dyskusji, spotkań z aktorami i autorami sztuk.

Trzecia edycja z 2011, która odbyła się w dniach od 18 czerwca do 15 grudnia 2011 r., to 175 prezentacji spektakli w 16 województwach. Teatry gościły w 122 miejscowościach, 117 razy zaangażowane zostały domy kultury, a program zgromadził 35 024 widzów. Odbyło się 121 warsztatów i 30 spotkań z publicznością.

W ramach tegorocznej edycji programu Teatr Polska teatry będą miały możliwość zaprezentowania swoich spektakli w objazdach pomiędzy lipcem a grudniem.

Program Teatr Polska organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach tegorocznej edycji programu Teatr Polska teatry będą miały możliwość zaprezentowania swoich spektakli w objazdach pomiędzy lipcem a grudniem.

Program Teatr Polska organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(-)
Materiały Organizatora
13 lipca 2012

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...