Jesień ze Studiem Kokyu w Instytucie Grotowskiego

„Voices of Chorus", warsztaty prowadzone przez Martę Horyzę i Marie Walker

Voices of Chorus to warsztaty dające możliwość do wspólnego spotkania wewnątrz tradycyjnej pieśni polifonicznej. Proces oparty będzie na praktykach, które na co dzień są obecne w pracy Studia Kokyu. Poprzez zaangażowanie oddechu, ciała oraz głosu będziemy wspólnie zgłębiać funkcję chóru, protagonisty oraz ich wzajemnych relacji.

Tradycyjne pieśni polifoniczne są na tej drodze źródłem opowieści, w które wciąż możemy się wsłuchać. Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych udziałem, bez względu na wcześniejsze doświadczenie.
„Voices of Chorus", warsztaty prowadzone przez Martę Horyzę i Marie Walker - 7.10. i 25.11.2023, 10.00-14.00 - Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

W językach polskim i angielskim.
Więcej: https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/voices-of-chorus/

„Performer/Wojownik", warsztaty prowadzone przez Przemysława Błaszczaka
14–15.10.2023, 10.00–18.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
Performer – z dużej litery- jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojownikiem, jest poza podziałami na gatunki sztuki. ¹
Podążając za pytaniami i myślami obecnymi w tekście Jerzego Grotowskiego, jak i tymi, które pojawiły się na mojej osobistej ścieżce poszukiwań, proponuję sesję pracy, która pozwoli na konfrontację z podstawowymi zagadnieniami praktyki performera i rzuci światło na niezwykle istotną kwestię pracy nad sobą. Tę wskazaną przez Konstantina Stanisławskiego, podjętą następnie przez Jerzego Grotowskiego. Wsłuchując się w jego (Grotowskiego) poszukiwania, łącząc bagaż moich doświadczeń zarówno tych teatralnych jak i tych związanych z praktykowaniem i uczeniem Aikido, zapraszam wszystkich zainteresowanych do wspólnego podróżowania pomiędzy fascynującymi światami precyzyjnych praktyk, których głównym celem i zagadnieniem pozostaje pytanie o pracę nad sobą, przesuwanie granic, odkrywanie możliwości, potencjału i kształtowanie go poprzez pracę nad techniką. W ramach warsztatu będę proponował ćwiczenia z zakresu podstaw aikido, treningu fizycznego i wokalnego, oraz te odnoszące się do tzw. „internal martial arts" (wewnętrznych sztuk walki) z naciskiem na skupienie, uwagę, uważność, relację do przestrzeni i partnera/partnerów, żywe reagowanie na płynące od nich impulsy. Trening, ruch, oddech, dźwięk, głos, słowo, tekst, rytm, timing, struktury – te elementy będą właściwym środowiskiem pracy. Poprzez obserwację, prowokację, konfrontację i rozpoznanie, wraz z uczestnikami dokonamy procesu dekonstrukcji zarówno wyżej wspomnianych funkcji, jak i nas samych- by odkryć potencjał instrumentu jakim jest ciało-umysł tak performera jak wojownika. Poddamy sprawdzeniu czy jest możliwe, aby te dwie funkcje obudziły się, uaktywniły w jednej działającej osobie. Kluczowym tutaj jest koncept nieustannej, uważnej pracy nad sobą, pogłębiającej świadomość w działaniu, co w naturalny sposób odsyła do Stanisławskiego i jego koncepcji pracy aktora nad sobą i metody działań fizycznych.
W językach polskim i angielskim
Więcej: https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/performerwojownik/

¹Jerzy Grotowski: Performer, [w:] tegoż: Teksty zebrane, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 812.

„Działanie Medea", spotkanie w pracy
22.09 i 24.11.2023, 14.00, Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
20.10.2023, 19.00, Muzeum Architektury we Wrocławiu
Spotkanie w pracy ze Studiem Kokyu łączy w sobie pokaz „Działania Medea" ze wspólnym poszukiwaniem, stawianiem pytań o pracę, technikę i praktykę. Spotkanie kierowane jest do osób, które są zainteresowane nie tylko odbiorem sztuki, ale chcą pójść o krok dalej i stać się częścią procesu. „Działanie Medea" można oglądać jak spektakl, ale dla nas jest to tylko jedna z perspektyw. Możemy mówić o tej strukturze jako o kompozycji ćwiczeń, specyficznych zadań z zakresu treningu performera, które ułożone w warstwy stanowią kolejny krok, wyznaczają kolejny poziom czy etap praktyki. Podobnie jak trening Kokyu, „Działanie Medea" jest narzędziem do rozumienia siebie w działaniu, poszerzania pola tego, co precyzyjne i świadome w ramach istniejącej kompozycji".
Spotkania w języku angielskim.

Więcej: https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/dzialanie-medeaspotkanie-pracy/

 

Dominika Laszkiewicz
Materiał Instytutu Grotowskiego
7 września 2023

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia