Jest nowy numer Gazety Teatralnej Didaskalia

zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury nowego, 111 numeru Gazety Teatralnej "Didaskalia".

W numerze:

BORCZUCH
Joanna Wichowska pisze o spektaklu Królowa Śniegu zrealizowanym w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, a Jakub Papuczys rozmawia z jego reżyserem, Michałem Borczuchem, o dzieciństwie i fascynacji tajemnicą.

FORUM
Zapis debaty Polityka zarządzania teatrami – w poszukiwaniu źródła choroby i kompleksowej terapii, w której udział wzięli prof. Jerzy Hausner, Krzysztof Mieszkowski, Agata Siwiak i Bartosz Szydłowski, uzupełniony o sondę zbierającą głosy Bartosza Frąckowiaka, Igi Gańczarczyk, Any Nowickiej, Moniki Kufel, Joanny Wichowskiej i Ewy Wójciak.

ZOO
Monika Żółkoś ud owadnia, że ogrody zoologiczne stanowią wyraz konstruowanej przez człowieka dychotomii kultura–natura, a Kelly Oliver podsumowuje, że nie istnieje jedna opozycja między człowiekiem i nie-człowiekiem.

KRAUSS
Filip Lipiński opisuje twórczość Rosalind Krauss jako proces przepisywania historii modernizmu z perspektywy strukturalizmu, poststrukturalizmu i psychoanalizy; jego tekst uzupełniają tłumaczenie tekstu Rosalind Krauss Im /puls widzenia oraz wywiad z filozofką autorstwa Yve-Alain Boisa dotyczący jej najnowszej książki, Under Blue Cup.

MEDIA
Justyna Stasiowska analizuje performatywną sytuację DJ-a w klubie, przedstawia także koncepcję funkcjonowania w tym kontekście remiksu.

PERFORMUJ!
Monika Kwaśniewska analizuje strategie autoprezentacji Jana Klaty, śledząc jego wypowiedzi w mediach, zaś Łukasz Zatorski szczegółowo analizuje działalnoś ć środowiska Krytyki Politycznej, umieszczając ją w kontekście kategorii performatywności.

MARILYN
Łucja Iwanczewska zastanawia się nad fenomenem siły widzialności oraz nieustannie eksplorowanej na rozmaitych polach cielesności Marilyn Monroe i stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się moc jej wizerunku.

COETZEE NA SCENIE
Katarzyna Fazan analizuje prapremierowy spektakl pokazywany w ramach Maltafestival Slow Man, z librettem inspirowanym powieścią J.M. Coetzeego i z muzyką Nicholasa Lensa; temu samemu spektaklowi przygląda się Aleksander Laskowski, natomiast Natalia Jakubowa recenzuje dokonaną przez Luka Percevala adaptację Hańby J.M. Coetzeego.

UTWORY O OJCZYŹNIE
Maryla Zielińska pisze o dwóch premierach z Teatru Polskiego w Bydgoszczy prezentowanym pod hasłem „Oburzeni": Źle ma się kraj. W krainie czarów kapitalizmu< /em> Weroniki Szczawińskiej i Mateusza Pakuły oraz Popiełuszko Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Pawła Łysaka; Marta Bryś rozmawia z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, a Tomasz Kowalski – z Weroniką Szczawińską i Mateuszem Pakułą.

REPERTUAR
Joanna Targoń recenzuje Hamleta w reż. Macieja Englerta, Piotr Olkusz pisze o Tragediach antycznych w reż. Pawła Passiniego, Agata Łuksza analizuje Niebezpieczne związki w reż. Radosława Rychcika, a Piotr Dobrowolski – Kobietę z przeszłości w reż. Eweliny Marciniak.

ŚLĄSK
Ewa Bal analizuje spektakle Miłość w Köningshütte Ingmara Villqista, Cholonka Teatru Korez oraz dramat Leszka Sobieraja Karlus niy z tyj ziymi. Uznaje, że są one próbą rewindykacji śląskiej tożsamości oraz znalezienia języka, za pomocą którego tożsamość tę będzie można wyrazić w ode rwaniu od narzuconych klisz i dominujących dyskursów.

FESTIWALE
Monika Muskała pisze o Wiener Festwochen, Anna R. Burzyńska o Berliner Theatertreffen, Magdalena Talar relacjonuje tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, a Aleksandra Kamińska przygląda się spektaklowi Dimitra Gotscheffa prezentowanemu podczas Festiwalu Kontrapunkt.

ZAGRANICA
Thomas Irmer podsumowuje erę Matthiasa Lilienthala w berlińskim HAU, Jolanta Łada recenzuje Holendra tułacza zrealizowanego przez Jana Philippa Glogera na festiwalu Richarda Wagnera w Bayreuth, Friederike Felbeck pisze o Marii na podstawie dramatu Izaaka Babla w reżyserii Andrei Breth.

LALKI
Joanna Braun opisuje kilka spektakli tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, a Paweł Dobrowolski recenzuje album Krzysztofa Bielińskiego BTL – Lalki.

TEATR W KSIĄŻKACH
Beata Guczalska w inspirowanym najnowszą książką Doroty Sajewskiej Pod okupacją mediów eseju dzieli się refleksjami na temat społecznego znaczenia teatru; do tej samej publikacji odnosi się w swojej recenzji Joanna Jopek.

(-)
Material nadesłany
31 października 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...