Jubileusz 90 lat istnienia

Teatru Bagatela w Krakowie

24 października Teatr Bagatela obchodzi Jubileusz 90 lat istnienia

Anegdota głosi, że w 1918 roku, Marian Dąbrowski współwłaściciel i twórca Teatru Bagatela szukając nazwy dla nowopowstającej sceny, poprosił grono przyjaciół - ludzi najbłyskotliwszych w Krakowie - by wymyślili atrakcyjną nazwę dla teatru.
Panowie długo debatowali, w końcu Tadeusz Boy-Żeleński, obecny tam również, westchnął:

- Znaleźć dobrą nazwę dla teatru...- bagatela...
- Jest! - zawołać miał na to Dąbrowski - "BAGATELA"!!!

I choć na przestrzeni lat nazwa Teatru czasami ulegała zmianie na: przedwojenną  - Kino – Teatr Scala, powojenny Teatr Młodego Widza, a potem Rozmaitości (lata 1958 – 1973), by w latach 70. powrócić do rozszerzonej nazwy Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego, to Teatr zawsze miał swoją wierną publiczność, pomimo najrozmaitszych zawirowań repertuarowo – administracyjnych.

I ta wierna, dawniejsza publiczność, jak i ta pozyskana w ostatnich latach stanowi największe dobro naszego Teatru. Bez jej żywego zainteresowania nie grano by przy kompletach ponad 1000 razy farsy  Mayday, ponad 200 razy Szalonych nożyczek, czy przebojowego Testosteronu.

To wreszcie wzrastająca z roku na rok popularność Teatru pozwoliła na uruchomienie drugiej – małej sceny znajdującej się przy ul. Sarego 7. Oddana we władanie przede wszystkim współczesnemu dramatowi jest także miejscem, gdzie co miesiąc odbywa się czytanie najnowszych dramatów w ramach Laboratorium Młodej Reżyserii, a w sierpniu (już od 6 lat) – Letni Festiwal Małych Form Teatralnych.

O dzisiejszych ambicjach repertuarowych Teatru świadczy ilość granych spektakli: 11 na Dużej Scenie i 10 na scenie na Sarego 7. Ich gatunkowy przekrój zaś jest dowodem na to, że współczesna Bagatela to nie tylko farsy i komedie, ale klasyka dramatu (Othello, Tramwaj zwany pożądaniem) i miejsce pracy młodych reżyserów i dramaturgów (I będzie wesele…j – Piotra Waligórskiego.
Nad obchodami Jubileuszu 90 – lecia Teatru Bagatela honorowy patronat objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Jubileusz 90 – lecia Bagateli

Jubileusz odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
prof. Jacka Majchrowskiego

19 października godz. 19.00 Klub Aktora Loża – wystawa fotograficzna pt. Aktorki.
(wystawa ok. 35 zdjęć, na którą składają się przede wszystkim zdjęcia portretowe aktorek związanych z T. Bagatela) Zdjęcia autorstwa m.in.: Wojciecha Plewińskiego, Zbigniewa Łagockiego i Piotra Kubica.
Wystaw potrwa do końca roku 2009

24 października godz. 19.00 spektakl „Dwa razy tak”  (dwuosobowy musical w reżyserii Karoliny Szymczyk – Majchrzak z Kamilą Klimczak i Marcinem Kobierskim)
Pokaz filmu o Teatrze Bagatela scen. i reż. Malina Malinowska-Wollen
Prezydent Jacek Majchrowski wręczy nagrody jubileuszowe.

Magda Furdyna
Materiały Teatru
15 października 2009

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia

Maskarada – Międzynaro...