Jubileusz "Gońca Teatralnego"

Mija 30 lat od powstania tygodnika "Goniec Teatralny". Twórcą i redaktorem naczelnym pisma był Maciej Nowak.

Właśnie mija 30 lat od ukazania się pierwszego numeru "Gońca Teatralnego", jedynego powojennego tygodnika środowiska teatralnego. Był forpocztą zmian, jakie nastąpiły po roku 1989 w naszym środowisku.

W jednym z pierwszych numerów minister Izabella Cywińska zapowiadając reformę ustroju polskich teatrów: - Nie boję się naszego środowiska. W innym numerze relacjonując przekazanie odpowiedzialności za teatry do samorządów głosiliśmy: - Cały teatr w ręce rad!

Naszymi felietonistami byli m.in. prof. Zbigniew Raszewski, Andrzej Łapicki, Joanna Szczepkowka, Stanisław Tym, Krzysztof Zaleski. Publikowaliśmy wywiady m.in. z Jeremim Przyborą, Gustawem Holoubkiem, Tadeuszem Konwickim, Zbigniewem Zapasiewiczem, Kazimierzem Dejmkiem, Marią Janion.

To był czas teatralnej wiosny ludów, której kolejne dramatyczne epizody - w tym aktorskie strajki głodowe - wiernie relacjonowaliśmy. Na naszych łamach Roman Polański żegnał Tadeusza Łomnickiego, a Jan Kott - Irenę Eichlerównę. Publikowaliśmy cotygodniowy branżowy horoskop Józefiny Pellegrini, teatralną krzyżówkę oraz kompletny ogólnokrajowy Tygodniowy Repertuar Teatrów.

Redakcja miała korespondentów we wszystkich ośrodkach teatralnych, którzy wieczorem po każdej premierze dyktowali nam przez telefon błyskawiczne recenzje. Większe teksty przekazywane były za pośrednictwem panów maszynistów pociągów dalekobieżnych (internet a nawet faxy jeszcze nie działały).

Goniec ukazywał się do końca sezonu 1991/92. Dłużej niż samo pismo działała założona wtedy sieć regionalnych Klubów Gońca Teatralnego.

Maciej Nowak
Teatr Polski w Poznaniu
25 marca 2020
Portrety
Maciej Nowak

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia