Kazimierz Dąbrowski - dyrygent

sylwetka

Edukację muzyczną rozpoczął od nauki gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Białymstoku oraz śpiewu w klasie prof. Violetty Bieleckiej. W 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego debiut dyrygencki miał miejsce w roku 2002 w Kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku.

W czasie studiów podjął wiele inicjatyw artystycznych jako organizator i dyrygent, prowadząc szereg koncertów oratoryjno-symfonicznych w prestiżowych miejscach Warszawy, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Katedrze Praskiej, Auli Politechniki Warszawskiej, Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, Kościele św. Krzyża. Współpracował z orkiestrami w Polsce (Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Akademicka Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Fryderyka Chopina – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białystoku) oraz za granicą (Austria, Czechy, Rumunia).

Brał również udział w kilku projektach operowych jako asystent dyrygenta i dyrygent, prowadząc przedstawienia na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Współpracował z takimi artystami jak: Krzysztof Trzaskowski, Ryszard Cieśla, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Bogdan Makal, Kamila Wąsik-Janiak, Magdalena Idzik, Radosław Sobczak, Maria Machowska, Maciej Frąckiewicz, Julia Kociuban. We wrześniu 2009 roku zdobył trzecią nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów „Craiova 2009”. Brał udział w kursie mistrzowskim w Austrii. Jest stypendystą Keimyung University i Fundacji Pro Polonia Society w Daegu w Korei Południowej oraz laureatem „Stypendium Młodym Twórcom”, fundowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Od września 2008 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, prowadzi również – od września 2009 – orkiestrę symfoniczną i kameralną Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. W marcu 2011 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od października 2011 roku prowadzi zajęcia na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

oprac. mo
Materiały OiFP
8 listopada 2011

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia