Komisja wybrała Warcisława Kunca

Warcisław Kunc będzie dyrektorem Opery Bałtyckiej

Komisja konkursu na dyrektora Opery Bałtyckiej zdecydowała się powierzyć tę placówkę dyrygentowi Warcisławowi Kuncowi. To mimo wszystko zaskakująca decyzja, bo pomimo licznych środowiskowych protestów dotychczasowy dyrektor Marek Weiss uchodził za faworyta konkursu. Nowy dyrektor przejmie placówkę 1 września bieżącego roku.

Marek Weiss jest dyrektorem Opery Bałtyckiej od 2008 roku, kiedy to podpisał umowę o pracę na stanowisku dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku (wtedy jeszcze Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku) na czas nieokreślony. W związku ze zmianami w "Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej" 1 września 2012 roku dyrektor Weiss powołany został na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Opery Bałtyckiej w Gdańsku na okres czterech lat. Jego kadencja upływała dokładnie 31 sierpnia 2016 roku. Władze samorządu województwa pomorskiego postanowiły rozpisać konkurs na to stanowisko, w którym wziął udział dotychczasowy dyrektor.

Komisja konkursu w składzie: Sławomir Kosakowski (przedstawiciel Województwa Pomorskiego - przewodniczący Komisji); Władysław Zawistowski (przedstawiciel Województwa Pomorskiego); Beata Jaworowska (przedstawiciel Województwa Pomorskiego); Zenon Butkiewicz (przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Jacek Marczyński (przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Anna Sawicka (przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Opery Bałtyckiej w Gdańsku); Danuta Dunst-Surowiec - (przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Opery Bałtyckiej); Danuta Renz (przedstawiciel ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji); Paweł Szkotak (przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów) wybrała Warcisława Kunca. I to właśnie jego kandydaturę rekomendują członkowie Komisji marszałkowi Mieczysławowi Strukowi na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego:

"Komisja konkursowa wybrała kandydata na dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego. Będzie ona poprzedzona wynegocjowaniem z kandydatem umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe oraz program działalności Opery Bałtyckiej w Gdańsku na najbliższe sezony.

1 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie komisji, powołanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W skład komisji weszli (zgodnie z wymogami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ZASP, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz związków zawodowych działających w operze. Komisja odbyła rozmowy z dziewięcioma kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne konkursu.

W wyniku głosowania pięć głosów otrzymał pan Warcisław Kunc, dwa pan Marek Weiss, zaś dwie osoby wstrzymały się od głosu. Komisja w podjętej uchwale zarekomendowała na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku pana Warcisława Kunca."

W II etapie konkursu na dyrektora Opery Bałtyckiej wraz z Warcisław Kuncem znaleźli się Aleksander Gref, Jakub Kontz, Kazimierz Kowalski, Marek Weiss, Wojciech Semerau-Siemianowski, Agnieszka Skotniczna, Zbigniew Staniszewski i Tadeusz Wojciechowski.

***

Warcisław Kunc - dyrygent, absolwent wydziału dyrygentury Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W sezonie w 1989/90 był dyrygentem Opery Wrocławskiej. W latach 1990-1993 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Toruńskiej Orkiestry Kameralnej. W latach 1992-2004 sprawował stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Opery i Operetki w Szczecinie, był również ponownie dyrektorem naczelnym tej placówki w latach 2007-2011. Jako pedagog związany z bydgoską Akademią Muzyczną (lata 1993-1999 i 2003-2005) oraz poznańską Akademią Muzyczną, filią w Szczecinie (w 2012 r. został profesorem sztuk muzycznych w specjalności dyrygentura, zaś w 2013 r. objął tam stanowisko Kierownika Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej). W 2014 roku był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Łodzi.

Łukasz Rudziński
www.trojmiasto.pl
3 lutego 2016
Portrety
Warcisław Kunc

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...