Komu Teatr Siemaszkowej?

zarząd województwa podkarpackiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego

Odwołując Remigiusza Cabana zarząd województwa podkarpackiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i zarazem artystycznego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zgodnie z zawartą propozycją, będzie sprawował te funkcje w okresie pięciu sezonów, od trwającego przez cztery kolejne.

Są wymagane wyższe wykształcenie artystyczne lub inne związane z określoną dziedziną kultury i sztuki. Minimum 3-letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych w kulturze lub 3 lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą. Znajomość problematyki związanej z działalnością Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz przepisów warunkujących funkcjonowanie instytucji kultury. Predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł m.in. unijnych. Wśród złożonych dokumentów powinna być m.in. koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa zarządzania teatrem.

Na składanie ofert w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie kandydaci mają miesiąc. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert.

Nowy dyrektor obejmie swoje stanowisko najwcześniej za 3 miesiące. Do tej momentu Teatr im. Wandy Siemaszkowej  pod kierownictwem Agnieszki Gawron, dyrektora do spraw organizacyjno – finansowych będzie realizował repertuar bieżącego sezonu.  Jest w nim m.in. ostatnia premiera "Emigrantów" Mrożka. Kolejną zapowiadaną na 31 stycznia będzie „Kosmonauty wiadomość ostatnia..." Davida Greiga. 7 lutego, rozpoczną się XXI Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe. W gronie zaproszonych spektakli  „Carmen. Bella Donna" z  Teatru Bagatela z Krakowa, „Goła baba" z Teatru Studio i „Konstelacje" z Teatru Polonia z Warszawy.

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
9 stycznia 2014
Portrety
Remigiusz Caban

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...