Komu zbroja po Achillesie?

"Ajas maszyna" - reż. Natalia Korczakowska - Muzeum Powstania Warszawskiego

Spektakl w reżyserii Natalii Korczakowskiej na motywach tek(-stów: „Ajas" Sofoklesa i „Mówcy Ajasa" Michała Bajera

W starożytnych Atenach Ajasa otaczano czcią religijną i uznawano za jednego z narodowych bohaterów greckich. Podstawą do pracy nad spektaklem są dwa teksty opowiadające jego historię; "Ajas" najstarsza zachowana tragedia Sofoklesa i "Mówca Ajasa" Michała Bajera. Obie interpretacje mitu mówią o kompromitacji bohatera, która służy polityce.

Starogrecka historia dotyczy konsekwencji przyznania zbroi po zmarłym Achillesie Odyseuszowi w wyniku sfałszowanych wyborów. Na decyzję sędziów wpływ miała Atena, która chciała w ten sposób ukarać Ajasa za brak okazywania należnej czci bogom. Kiedy Ajas postanawia zapłacić za upokorzenie greckim wodzom, Atena zaburza jego widzenie. Zamiast zabić wrogów, bohater wyrzyna ich bydło, co staje się podstawą do próby zniszczenia jego wizerunku.

W 2018 roku Ajas to najnowsze osiągnięcie technologii wojskowej. Hybryda człowieka z cyborgiem. Tożsamość zeskanowana do maszyny zdolnej przyspieszyć i spotęgować zdolność do walki zbrojnej. Atena jest superkomputerem. Kieruje pracą Ajasa. Reagując na jego niesubordynację, podejmuje decyzję, prowadzącą do kompromitacji człowieka-cyborga. Jak świat polityki reaguje na pojawienie się możliwości samodzielnego działania ze strony superkomputera zaprojektowanego pierwotnie jako narzędzie walki? Czy ulepszony technologicznie żołnierz-cyborg kieruje się honorem? Czy ma jakiś wizerunek, który można by zniszczyć lub uratować słowami?

Jeśli tak, to jakimi? Kto ma je wypowiedzieć?

(-)
Materiał Muzeum
28 lipca 2018

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...