Koncert adwentowy

Warszawa - Kościół św. Benona, ul. Piesza 1 - 16 grudnia, godzina 19:00

Polska Opera Królewska zaprasza na koncert adwentowy. Jego program przygotował znawca i krzewiciel muzyki dawnej w jej autentycznym brzmieniu – Jacek Urbaniak. Podczas koncertu zostaną wykonane polskie utwory o tematyce adwentowej w interpretacji znakomitych solistów – Marty Boberskiej i Andrzeja Klimczaka.

Wystąpi też Chór Kameralny działający przy Polskiej Operze Królewskiej oraz zespół instrumentów dawnych Capella Regia Polona.

Koncert adwentowy stanowią utwory staropolskie z XV – XVII w. oddające swym charakterem i treścią wyraz refleksji, pokuty i oczekiwania na Boże Narodzenie. Główną postacią wielu utworów jest Maryja. O Niej jest utwór zaczynający koncert - Bądź wiesioła Panno czysta – polski XV wieczny zabytek będący muzycznym odpowiednikiem gotyckich „pięknych Madonn", urzekających swym pięknem. Jest to ważny utwór w historii średniowiecznej muzyki polskiej, łączący kompozytorski kunszt z modlitwą i pięknem.

Dzieło Wacława z Szamotuł - Modlitwa, gdy dziatki spać idą, to jeden z najpiękniejszych polskich utworów dawnych. Ta kunsztowna kołysanka otwiera przestrzeń refleksji i modlitewnej zadumy, kierując nas słuchaczy ku szczęśliwemu oczekiwaniu. Dwa muzyczne rarytasy to utwór instrumentalny Introitus Marcina z Warty (Warteckiego), kompozytora jedynego znanego dziś, jakże pięknego utworu renesansowego, oraz prawykonanie Piosnki barzo pięknej o narodzeniu Pańskim, kompozytora anonimowego z XVI w. Pana wołam – psalm 142, wyjęty jest z monumentalnego zbioru Melodyje na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki i Jana Kochanowskiego, z 1580 r.

Jest to jeden z najbardziej przejmujących i doskonałych muzycznie psalmów, w którym człowiek błaga Boga o pomoc. To śpiew o rozpaczy i nadziei. Viderunt omnes Mikołaja Zieleńskiego, dzieło wybitnego polskiego kompozytora z przełomu XVI i XVII w. jest efektowną i uroczystą chwalbą Boga w muzycznym stylu dojrzałego renesansu.

Utwór ten, to ulubiona dawna kompozycja chóralna śpiewana w świecie. Pieśń Wigilja Niepokalanej stanowi połączenie współczesnego wiersza Siostry Rut – Kamedułki ze Złoczewa, będącego jej rozważaniem adwentowym, z popularną w całej renesansowej Europie, obecną także w polskich zapisach melodią taneczną Passamezzo.

Siostra Rut oczekując narodzin Jezusa mówi w swym wierszu: Niech znowu będę czysta, wierna, a wiara ma, jak studni głębia.... (Jacek Urbaniak)

Program:
Bądź wiesioła Panno Czysta – Anonim z XV w.
Zdrowaś bądź Maryja – Anonim z XV/XVI w.
Modlitwa, gdy dziatki spać idą – Wacław z Szamotuł, XVI w.
Introitus – Marcin z Warty (Wartecki), XVI w.
Piosnka barzo piękna o narodzeniu Pańskim – Anonim, XVI w.
Głos dźwięczny z nieba wychodzi – Anonim, XVII w., ze śpiewnika Michała Mioduszewskiego
Pana wołam (Psalm 142) – Mikołaj Gomółka, sł. Jan Kochanowski
Viderunt omnes fines terrae – Mikołaj Zieleński, XVI/XVII w.
Wigilia Niepokalanej – rozważania adwentowe – na motywach passamezzo, XVI w., sł. Siostra Rut, XXI w.

Jacek Urbaniak – dyrygent, opracowanie utworów, flety

Marta Boberska – sopran
Andrzej Klimczak – baryton

Capella Regia Polona w skadzie:
Kamila Guz – skrzypce
Ludmiła Piestrak – skrzypce
Anna Nowak - Pokrzywińska – altówka
Maria Piotrowska – wiolonczela
Filip Zieliński – lutnia (teorba)

Chór Kameralny przy Polskiej Operze Królewskiej
Przygotowanie chóru Renata Szczypior

Wstęp wolny.

Róża Siudaj
Materiał Opery
14 grudnia 2018

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia