Koncertowy listopad

Polska Opera Królewska

Listopadowe propozycje koncertowe Polskiej Opery Królewskiej

Wolfgang Amadeus Mozart
REQUIEM
2 listopada 2021, godz. 19:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, Warszawa

WSTĘP WOLNY
Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta należy do najsłynniejszych utworów z gatunku mszy żałobnej. Jest to ostatnie, nieukończone dzieło wiedeńskiego mistrza. Trudu dopisania ostatnich części oraz uzupełnienia szkiców podjął się uczeń Franz Xaver Süssmayr. Muzyka zachwyca dojrzałością i dramaturgią brzmienia.
Requiem zostanie wykonane podczas Mszy Świętej.
Wykonawcy
Gabriela Kamińska - sopran
Monika Ledzion-Porczyńska - mezzosopran
Leszek Świdziński - tenor
Andrzej Klimczak - bas
Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej
Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej
Lilianna Krych - przygotowanie Zespołu Wokalnego
Dawid Runtz - dyrygent

PSALMODIA SACRA
5 listopada 2021 r, godz. 19.00
Zamek Królewski w Warszawie
Bogactwo form literackich psalmów Dawidowych, a także poruszające i uniwersalne treści w nich zawarte nieustająco inspirują artystów różnych tradycji i epok. Mądrość i piękno zawarte w biblijnych tekstach znalazły szczególne odbicie w utworach renesansowych i barokowych mistrzów. Zarówno ci związani z włoską kulturą muzyczną, jak i polscy kompozytorzy pozostawili potomnym szereg wybitnych dzieł budujących wielowiekową psalmodyczną tradycję.

PROGRAM
Salamone Rossi (1570–1630)
Elohim Hashivenu (Psalm 80)
Adon Olam (hymn)
Mikołaj Zieleński (c.1550–c.1615)
Gustate et videte (psalm 33)
Simon Bar Jona Madelka (c.1550–c.1598)
Domine, ne in furore (Psalm 6)
Benedetto Marcello (1686–1739)
O beati color (Psalm 31)
Salamone Rossi (1570–1630)
Yitgadal (Kadisz)
Shir Hama'alot (Psalm 128)
WYKONAWCY
Sylwester Smulczyński - enor
Chór Kameralny Polskiej Opery Królewskiej
Maria Wilgos - teorba
Maciej Łukaszuk - wiolonczela
Jakub Jastrzębski - pozytyw
Renata Szczypior - przygotowanie chóru
Jakub Burzyński - dyrygent
Hetmanowi Zamoyskiemu

HETMANOWI ZAMOYSKIEMU
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2021, godz. 20:00
Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, Warszawa

WSTĘP WOLNY
Narodowe Święto Niepodległości jest doskonałą okazją, by wspomnieć najświetniejsze karty historii Rzeczypospolitej, szczególnie te,  które zostały osławione w pieśniach.
Podczas koncertu nie zabraknie najdawniejszych rodzimych hymnów. Wszak to z Bogurodzicą i Gaude Mater Polonia na ustach polskie rycerstwo stawało do walki. W programie koncertu znajdą się także pełne uroku tańce z Tabulatury Jana z Lublina, które rozbrzmiewały podczas uroczystości dworskich oraz pieśni religijne, których okres rozkwitu przypadł na XVI wiek.
Wszystkie te utwory podejmowały tematykę bieżących spraw politycznych, a wykonane dzisiaj w interpretacjach wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej na kopiach historycznych instrumentów, z pewnością przywołają klimat tamtych czasów.
PROGRAM
⦁ Anonim, XIV w. – Bogurodzica
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski, XVI w. – Pieśni Kaliope Słowiańskiej na teraźniejsze pod Byczyną zwycięstwo, nr 1: Słuchajcie mię wszystkie kraje
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej..., nr 2: Szerokie sarmackie włości
⦁ Anonim z Tabulatury Jana z Lublina, XVI w. – Rex
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej..., nr 3: Sławne potomstwo Lechowe
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej..., nr 4: Tryumfuj, wierny poddany
⦁ Anonim z Tabulatury Jana z Lublina – Hajducki
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej..., nr 5: Głośnym zwycięstwem głośna
⦁ Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej..., nr 6: Jeśli greccy Hektorowie
⦁ Mikołaj Gomółka, XVI w. – Nieście chwałę mocarze (wersja instrumentalna)
⦁ Mikołaj Gomółka, sł. Jan Kochanowski – Psalm 47: Kleszczmy rękoma, wszyscy zgodliwie
⦁ Sebastian Klonowic, XVI w. – Pieśń o zarazie: Mocny zemścicielu
⦁ Wincenty z Kielczy, XIII w. – Gaude Mater Polonia (oprac. Teofil Klonowski, XIX w.)
OPRACOWANIE MUZYCZNE JACEK URBANIAK

WYKONAWCY
ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ
ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA
KANTATY DLA KRÓLOWEJ MARII JÓZEFY
14 listopada 2021, godz. 19:00
Zamek Królewski w Warszawie

Utwory, które zaprezentowane zostaną podczas koncertu, łączy postać ostatniej królowej Rzeczypospolitej, Marii Józefy Habsburżanki.

Kantata L'Istro  Francesca Contiego została wykonana podczas hucznego wesela wyprawionego z okazji zaślubin arcyksiężniczki z saskim księciem Fryderykiem Augustem.

Kantata Il giorno natalizio dell'imperatrice Amalia Wilhelmina Giuseppe Porsilego napisana z okazji urodzin  cesarzowej Amalii Wilhelminy, po raz pierwszy została wykonana w roku 1717, a wśród prawykonawców znalazły się dwie córki solenizantki – przyszła królowa Polski Maria Józefa oraz jej siostra, Maria Amalia.

PROGRAM I WYKONWCY
Francesco Conti (1681–1732) – kantata L'Istro (libretto: Apostolo Zeno)
KACPER SZELĄŻEK  KONTRATENOR
Giuseppe Porsile (1680–1750) – kantata Il giorno natalizio dell'imperatrice Amalia Wilhelmina (libretto: Pietro Pariati)
La Gloria - Anna Radziejewska
La Fama - Marta Boberska
La Primavera - Iwona Lubowicz
L'aurora / Flora - Aneta Łukaszewicz
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona
Lilianna Stawarz Klawesyn, - dyrygent

Wydarzenia organizowane pod Mecenatem Grupy PZU i Grupy LOTOS.
Sponsorem Polskiej Opery Królewskiej jest PGNiG TERMIKA.

Wojciech Parchem
Materiał organizatora
4 listopada 2021
Wątki
#MUZYKA

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia