Konferencja naukowa o roli tańca

Teatr Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza - konferencja "O roli tańca w nauczaniu interdyscyplinarnym. Reżyser. Aktor"

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w dniach 16-17 października 2015. Celem naszego spotkania jest aktualne spojrzenie na sztukę tańca z perspektywy szeroko pojętej edukacji artystycznej – w jej interdyscyplinarności i transdyscyplinarności.

Chcielibyśmy postawić pytanie o to, czy i w jaki sposób uniwersytety i wyższe szkoły o profilu artystycznym odpowiadają na zapotrzebowanie kształcenia w dziedzinach sztuki teatralnej i tanecznej. Jak odbywa się „transfer wiedzy" pomiędzy dyscyplinami sztuki i nauki oraz obszarami badawczymi, jak przebiega integracja zdobytej wiedzy na gruncie praktyki pedagogicznej i teatralnej. Pragniemy przyjrzeć się zagadnieniom roli tańca w teatrze, relacji myśli i gestu, a także funkcji choreografa w teatrze dramatycznym, pracy reżysera i aktora nad ruchem, sposobom stawiania zadań aktorom przez reżyserów i choreografów, tancerzom przez reżyserów, a w konsekwencji, reżyserom przez tancerzy.

Interesuje nas pojęcie graniczności jako perspektywa poznawcza oraz obszary graniczne między różnymi dyscyplinami sztuki jako pola doświadczeń i nowych możliwości.

Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.akademia.at.edu.pl/konferencja-o-roli-tanca-w-nauczaniu-interdyscyplinarnym-rezyser-aktor

Organizator: Wydział Reżyserii, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
Współorganizator: Wydział Aktorski, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Rada naukowa:
Jego Magnificencja Rektor Akademii Teatralnej prof. Andrzej Strzelecki
prof. Danuta Kuźnicka (IS PAN)
doc. Roman Arndt (Folkwang Universität der Künste, Essen)
prof. Lech Sokół (IS PAN/AT)
prof. Maciej Wojtyszko (AT)

Kurator i koordynator: dr Aleksandra Rembowska (AT)

Miejsce konferencji: Teatr Collegium Nobilium, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, Warszawa

Udział czynnych uczestników konferencji:
1 prof. Claudia Jeschke – historyk i teoretyk tańca na Uniwersytecie w Salzburgu
2 doc. Roman Arndt – historyk tańca, wykładowca na Uniwersytecie Sztuk Folkwang w Essen
3 dr hab. Agnieszka Jelewska – teatrolog, dyrektor programowa HAT (Humanities/Art/Technology/Research Centre), wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
4 prof. Brian Michaels – reżyser, pedagog na Wydziale Teatru Tańca PWST
w Krakowie
5 prof. Helge Musial – pedagog tańca, tancerz i choreograf, wykładowca Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu
6 dr Jacek Owczarek – choreograf, pedagog tańca Akademii Muzycznej w Łodzi
7 mgr Regina Lissowska-Postaremczak – teatrolog, teoretyk i praktyk tańca, doktorantka Katedry Teatru, Dramatu i Widowisk UAM w Poznaniu
8 dr Iwona Pasińska – choreograf, dramaturg ruchu, teatrolog, dyrektor artystyczny Movements Factory, współzałożyciel Fundacji Movements Factory
9 dr Waldemar Raźniak – aktor, reżyser, prodziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

a także: prof. Malou Airaudo – tancerka, choreograf, dziekan Instytutu Tańca Współczesnego Uniwersytetu Sztuk Folkwang w Essen /lekcja otwarta

Formaty wystąpień:
- wykład
- warsztat
- pokaz/wykład/dyskusja
- multimedialny pokaz.

Konferencja w językach polskim i niemieckim z tłumaczeniem kabinowym i konsekutywnym.
Istnieje możliwość wzięcia uczestnictwa w warsztatach prof. Claudii Jeschke i prof. Helge Musial, prowadzonych w dniu 17.10.2015, po uprzednim zgłoszeniu udziału (w miarę wolnych miejsc).

Program konferencji

16.10. piątek

10.00 powitanie gości – otwarcie konferencji – dr Aleksandra Rembowska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

10.15. Ruch-tekst – choreo-grafia – performance. Wacław Niżyński i Aleksander Sacharow,
prof. Claudia Jeschke, Universität Salzburg

10.40 Interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, potencjalność. Formaty przekazywania wiedzy w kształceniu artystycznym, doc. Roman Arndt, Folkwang Universität der Künste, Essen

11.10 Myślenie ciałem, dr Brian Michaels, PWST im. L. Solskiego w Krakowie

11.30 dyskusja

11.45 przerwa

12.15 Świadomość ruchu w kształceniu tancerzy i choreografów - dr Jacek Owczarek, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

12.40 Ciężar przestrzeni, prof. Helge Musial, Universität Mozarteum, Salzburg

13.00 Strategie kinestezyjne w sztukach per formatywnych, mgr Regina Lissowska-Postaremczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

13.20 Taniec jako eksperymentalna praktyka badawcza - dr hab. Agnieszka Jelewska, HAT (Humanities/Art/Technology/Research Centre), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

13.30 -14.00 dyskusja

16.00-18.00 – Dla gości konferencji: możliwość wizytacji zajęć studentów Wydziałów Aktorskiego i Reżyserii Akademii Teatralnej (?)

17.10. sobota

10.00 – 11.30 warsztat dla studentów Wydziałów Reżyserii i Aktorskiego - prof. Claudia Jeschke, Universität Salzburg (możliwość wzięcia udziału osób z zewnątrz – w miarę wolnych miejsc)

11.30 – przerwa

12.00 – 13.30 warsztat dla studentów Wydziałów Reżyserii i Aktorskiego - prof. Helge Musial, Universität Mozarteum, Salzburg (j/w)

13.30 -14.00 dyskusja

16.00-18.00 lekcja otwarta – warsztat dla studentów Wydziału Aktorskiego AT - prof. Malou Airaudo, Folkwang Universiät der Künste, Essen (bez tłumaczenia) – pokaz tylko dla gości

(-)
Materiał Organizatora
15 października 2015

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia