Konferencja naukowa w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego

"Nowe historie. Raszewski dzisiaj czytany"

6 i 7 grudnia w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się konferencja naukowa "Nowe historie. Raszewski dzisiaj czytany".

W roku 2012 mija 20. rocznica śmierci Zbigniewa Raszewskiego - najwybitniejszego polskiego historyka teatru, jednej z największych postaci polskiej humanistyki drugiej połowy XX wieku, prawdziwej legendy środowiska. Mimo upływu tych dwudziestu lat, prace i postawa Profesora wciąż stanowią mistrzowskie, dla wielu wzorcowe, połączenie wiedzy, erudycji, dokładności, ale i odwagi w formułowaniu wniosków czy oryginalności myśli.

Proponujemy ponowne sięgnięcie po dorobek Zbigniewa Raszewskiego, przyjrzenie się jego książkom, artykułom, raptularzom, jego metodologii, naukowej i etycznej postawie z perspektywy dnia dzisiejszego. Chodzi nam o to, by wznowić dyskusje porzucone, a także podjąć te nigdy niepodjęte, których celem nie będzie dochodzenie jakiejś nienaruszalnej prawdy o poglądach Zbigniewa Raszewskiego, ale ożywienie jego idei, także przez wejście z nim w spór lub przeciwnie - wskazanie zaskakującej czasem aktualności wobec współczesnych nurtów metodologicznych.

Program przygotowali: Agata Adamiecka, Tomasz Kubikowski

***

czwartek, 6 grudnia 2012

9.30 Otwarcie konferencji

MACIEJ NOWAK Dieta Raszewskiego

10.00 - 12.30

PATRYK KENCKI Raszewski staropolski

MICHAŁ ZADARA O staropolszczyźnie

PIOTR MORAWSKI Staroświecczyzna czy postęp czasu albo dlaczego Zbigniew Raszewski nie zajmował się teatrem staropolskim

HALINA WASZKIEL Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego

13.00 - 15.30

JAN CIECHOWICZ Krótka historia teatru polskiego jako bestseller (dzieło i jego recepcja)

DOBROCHNA RATAJCZAKOWA Raszewski: lektura osobista

JOANNA KRAKOWSKA Mężna historia teatru

MAŁGORZATA SUGIERA W kotle Medei: Raszewski jako twórca kanonu sztuk Zapolskiej i Rittnera

17.00 - 19.00

JOANNA WALASZEK Sto przedstawień w opisach polskich autorów i trzy w Raptularzu 1967/1968

MAREK WASZKIEL Szkoła "Pamiętnika Teatralnego"

HANNA BALTYN Nauki profesora Raszewskiego

ANNA SCHILLER Czytanie Raszewskiego: zmienność i trwałość

***

piątek, 7 grudnia 2012

9.30 - 11.30

TOMASZ KUBIKOWSKI Teatr w świecie widowisk po dwudziestu latach

JULIUSZ TYSZKA Prekursor polskiej performatyki?

ARTUR DUDA Czy teatrologowi wypada zajmować się piłką nożną? Futbol jako widowisko i jego emancypacja w świetle Teatru w świecie widowisk

MAREK PIEKUT Sztuka i odpowiedzialność. Próba rekonstrukcji poglądów estetycznych Zbigniewa Raszewskiego

12.00 - 14.30

EWA BAL Historia teatru polskiego? O dyskursie historycznym z perspektywy postnacjonalizmu i Śląska

MIROSŁAWA BUŁAT Na skrzyżowaniu. Z warsztatu transnarodowej historii teatru: wyzwania i możliwości

JAROSŁAW CYMERMAN Zbigniewa Raszewskiego mapa historii polskiego teatru

AGNIESZKA WANICKA Małe historie teatru Zbigniewa Raszewskiego

16.00 - 18.30

MARIA PRUSSAK Inscenizacja romantyczna czy romantyczny dramat

KRZYŚKA KROWIRANDA Pierwszy raz w życiu tak porządną sylwę widziałam - o typowości i nietypowości konstrukcji sylwicznej w Raptularzu Zbigniewa Raszewskiego

KRYSTYNA DUNIEC Raptularz 1967/1968 jako seria intymnych śladów

MILAN LESIAK Trzymać fason. Zbigniewa Raszewskiego portret własny (na podstawie listów do Małgorzaty Musierowicz)

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
5 grudnia 2012

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...