Konferencja naukowa w PWST w Krakowie

"Dramat grecki - między tragizmem a wolnością"

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Dramat grecki - między tragizmem a wolnością", na Wydziale Reżyserii Dramatu (10-12 października br.).

Celem wspólnego namysłu twórców, aktorów i filologów klasycznych, filozofów i historyków starożytności jest próba nowego zdefiniowania pojęcia i funkcji wolności w greckim dramacie, a w konsekwencji także w nowożytnym doświadczeniu teatralnym, z uwzględnieniem koniecznego napięcia między ludzkim wyborem z jego skutkami, a boską wszechwiedzą z jej przeznaczeniem.

Utrzymujące się niezmiennie zainteresowanie teatru antykiem, szukanie w nim inspiracji i natchnień dla artystycznych diagnoz nowoczesności wymaga przemyślenia na nowo kluczowych koncepcji antropologicznych.

Wpływowe zdanie prof. J. Tischnera: "Chrześcijańska łaska miała być odpowiedzią na okrutne fatum" (Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 131) przydatne w konstruowaniu określonej wizji antropologicznej o charakterze apologetycznym, mija się z prawdą w ocenie religijnego doświadczenia człowieka antyku i tym samym wykrzywia fundamentalne struktury greckiego dramatu. Skutkuje też sprowadzeniem tragizmu do braku wolności i tym samym unicestwia samą istotę refleksji tragików nad skomplikowanymi relacjami ludzi i bogów. Przywrócenie właściwych proporcji w analizie tekstów antycznych a także w relacji kluczowych koncepcji antropologicznych antyku i chrześcijaństwa z całą zachodnią tradycją filozoficzną, wymaga pełniejszego uwzględnienia szerokiego kontekstu kulturowego - religijnego i filozoficznego - wydarzenia teatralnego Aten V wieku przed Chrystusem. Teksty, wyrwane z tego niepowtarzalnego residuum greckiego teatru i kłamią, i tracą siłę wyrazu.

Mamy nadzieję, że konfrontacja teatru z akademią w perspektywie myśli greckiego antyku stworzy przestrzeń wyjątkową i uprzywilejowaną dla poszukiwania nowych odpowiedzi na egzystencjalne pytania nowoczesności.

Obrady odbywać się będą w budynku PWST przy ul. Warszawskiej 5 (sala eksperymentalna).

(-)
Materiał Organizatora
9 października 2013

Książka tygodnia

Paragon
Wydawnictwo Mamiko
Justyna Nawrocka

Trailer tygodnia