Konferencja udziałem Batszewy Dagan

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W poniedziałek 22 października Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na konferencję edukacyjną "Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?" Konferencja ta skierowana jest do nauczycieli, kuratorów i pedagogów zainteresowanych przekazywaniem wiedzy na temat kultury żydowskiej, Holokauście, prawom człowieka oraz postaci i działalności Janusza Korczaka.

Zaczęło się od musicalu „Korczak” Chrisa Williamsa w reż. Roberto Skolmowskiego, którego premiera 29 września 2012 roku zapoczątkowała działalność w nowym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.  Był to także początek projektu edukacyjnego i szeregu wydarzeń kulturalnych, społecznych realizowanych w roku 2012, ogłoszonym oficjalnie decyzją Sejmu RP – Rokiem Janusza Korczaka.

W poniedziałek, 22 października – te działania wkroczą na kolejny poziom. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji skierowanej do nauczycieli, kuratorów oświaty, przedstawicieli placówek oświatowych „Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?”

W czasie tej konferencji nauczycielom zostaną m.in. zaprezentowane scenariusze zajęć poświęcone postaci i działalności Janusza Korczaka, kulturze żydowskiej oraz tematyce Holokaustu. To wszystko w odniesieniu zarówno do musicalu „Korczak”, jak również w oparciu o liczne materiały źródłowe („Pisma”, „Pamiętnik” Janusza Korczaka, relacje historyczne itp.). Przygotowane materiały dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich autorkami są: Anna Janina Kloza i Małgorzata Rusiłowicz. Scenariusze będą udostępniane uczestnikom za darmo.

W programie konferencji znajdzie się też panel dyskusyjny z udziałem znakomitych gości – przedstawicieli różnych ośrodków edukacyjnych i instytucji kulturalnych. Gościem honorowym będzie izraelska poetka i pisarka Batszewa Dagan – wybitna twórczyni metody psychologiczno-pedagogicznej pomagającej przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę o Holokauście.

Zwieńczeniem konferencji będzie specjalny pokaz musicalu „Korczak” Chrisa Williamsa.
Szczegółowy harmonogram wydarzenia, jak również formularz zgłoszeniowy (w zakładce: projekt edukacyjny) znajduje się na stronie www.korczakmusical.com

Udział w konferencji jest bezpłatny (nie dotyczy to przedstawienia musicalu Korczak, dla uczestników konferencji będzie to jednak cena promocyjna – 35 zł).

Magdalena Kleban
Materiały OiFP
18 października 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia