Koniec Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu?

Adepci sztuki tanecznej będą kształcili się w Krakowie

Wszystko na to wskazuje. W piątek, 11 maja, uchwałę w tej sprawie przyjął Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (dawnej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego). Zgodnie z decyzją Senatu adepci sztuki tanecznej będą kształcili się w Krakowie, a specjalizacja „aktor teatru tańca" nie będzie stanowiła już osobnego wydziału, lecz zostanie włączona jako jedna z kilku specjalizacji prowadzonych na kierunku „aktorstwo".

Rezygnacja z prowadzenia wydziału zamiejscowego, jak wyjaśniają władze uczelni, stanowi efekt wprowadzenia Ustawy 2.0, która spowodowała konieczność reorganizacji uczelni. Rektor Dorota Segda tłumaczy też, że Senat od wielu lat przyglądał się uważnie wszystkim zamiejscowym wydziałom AST i dostrzegł liczne problemy organizacyjne, finansowe i merytoryczne związane z posiadaniem przez małą uczelnię wydziału zamiejscowego.

Przypomnijmy, że bytomska, zamiejscowa filia Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie stała się alma mater tancerzy już dziesięć lat temu. Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, jako specjalizacja aktor teatru tańca. Specjalizacja ta powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedziba mieści się w Bytomiu. Wydział ten jest unikatem na skalę ogólnopolską i europejską, ponieważ kształci na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich tancerza, aktora teatru tańca. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w Izraelu.

Ostatnia rekrutacja na jednolite studia magisterskie w Bytomiu prowadzona będzie na rok akademicki 2018/2019. Władze uczelni zapewniają, że wydział będzie wygaszany stopniowo, a studenci ukończą studia zgodnie z programem. Natomiast studia w Krakowie na kierunku „aktorstwo" ze specjalnością „aktor teatru tańca" będą kontynuowane prawdopodobnie dopiero od roku akademickiego 2020-2021.
Bytom stracił już Śląski Teatr Tańca, zawieszono także prestiżowy festiwal Teatromania i HartOFFanie Teatrem. Czy teraz przyszedł czas na wyprowadzkę Wydziału Teatru Tańca z miasta?

Magdalena Mikrut-Majeranek
Dziennik Teatralny Katowice
12 maja 2018

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia