Konkurs

Na naczelnego Teatru Muzycznego

Zgodnie z zapowiedzią, Zarząd Województwa Pomorskiego oraz prezydent Gdyni ogłosili konkurs na dyrektora naczelnego Teatru Muzycznego w Gdyni.

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe (co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych). Preferowane są osoby znające problematykę życia teatralnego i muzycznego oraz zagadnień związanych ze zdobywaniem funduszy pozabudżetowych i środków z UE. Jak widać, poszukiwany jest menedżer, który zadba o teatr od strony finansowej i organizacyjnej. Zwycięzca konkursu zapewne wybierze dyrektora artystycznego. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano na 21 października, termin rozpatrzenia wniosków 3O listopada.

Grażyna Antoniewicz
POLSKA Dziennik Bałtycki
19 września 2013

Książka tygodnia

Monty Python. Autobiografia według Monty Pythona
Czwarta Strona - Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Monty Python

Trailer tygodnia