Konkurs na dyrektora IT

Wybór dyrektora Instytutu Teatralnego

Minister kultury Bogdan Zdrojewski ogłosił w poniedziałek konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Konkurs ma zakończyć się do 15 listopada br. Obecnie szefem Instytutu jest Maciej Nowak.

Konkurs został rozpisany, ponieważ - jak poinformował PAP Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w ministerstwie kultury Zenon Butkiewicz - kadencja obecnego dyrektora Instytutu Teatralnego kończy się 31 grudnia br.

Butkiewicz poinformował również, że zakończenie procedury postępowania konkursowego nastąpi "do 15 listopada br.".

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać m.in. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne lub artystyczne), co najmniej ośmioletnią udokumentowaną działalność w instytucjach kultury, instytutach, placówkach naukowych, badawczych, wydawnictwach lub co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w tego typu instytucjach.

Wnioski składane przez kandydatów na dyrektora Instytutu Teatralnego muszą zawierać m.in. pisemne opracowanie koncepcji kierowania Instytutem.

Rozpatrzenie nadesłanych wniosków przez komisję ma nastąpić w ciągu 30 dni od upływu terminu ich złożenia.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest państwową instytucją kultury. Zajmuje się m.in. promocją dokonań polskiego teatru i jego twórców; edukacją teatralną, współpracą ze stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się prowadzeniem podobnej działalności; wydawaniem publikacji związanych z życiem teatralnym, ochroną istniejących zbiorów dokumentów i pamiątek, związanych z życiem teatralnym; dokumentowaniem życia teatralnego; organizacją wystaw, gromadzeniem pamiątek współczesnego teatru.

Maciej Nowak, publicysta, krytyk teatralny i kulinarny, jest dyrektorem Instytutu Teatralnego od 2003 roku.

(PAP)
(PAP)
3 września 2013
Portrety
Maciej Nowak

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia