Konkurs na pracę doktorską

Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego po raz drugi zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską dot. scenografii. Nagrodą jest publikacja pracy w Wydawnictwie Muzeum Śląskiego.

Tematyka nadesłanych na konkurs prac powinna skupiać się wokół zagadnień i problemów strony wizualnej przedstawienia, filmu czy filmu animowanego. Konkurs obejmuje prace doktorskie dotyczące problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej, scenografii filmowej oraz prace na temat filmu animowanego; monografie scenografów; zagadnienia obejmujące historię oraz współczesność teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ scenografii na kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego.

Czekamy na prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań. Poszukujemy autora z pasją, potrafiącego w ciekawy, barwny sposób przedstawić plastyczną stronę teatru czy filmu. Pragniemy popularyzować wśród szerszej publiczności zagadnienia dotyczące scenografii.
Nagrodą w konkursie jest publikacja pracy w wydawnictwie Muzeum Śląskiego oraz 2000 zł brutto. Praca nagrodzona w I Edycji Konkursu – Jadwiga Rożek- Sieraczyńska „Krystyna Zachwatowicz- scenografie teatralne" ukaże się na rynku wydawniczym w przyszłym roku.

Prace prosimy nadsyłać na adres:
Agnieszka Tabor
Centrum Scenografii Polskiej
Oddział Muzeum Śląskiego
ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

Kontakt:
tel. 32 213 08 14, a.tabor@scenografia-polska.pl
Termin nadsyłania prac- 15 lipca- 15 listopada 2015
Ogłoszenie wyników-15 kwietnia 2016
Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia do pobrania na stronie:

http://www.muzeumslaskie.pl/centrum-scenografii-polskiej-wydarzenia-konkurs-na-prace-doktorska.php

(-)
Materiały organizatra
15 sierpnia 2015

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia