Konkurs na pracę magisterską rozstrzygnięty

I konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze

WERDYKT JURY I konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze ogłoszonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie:

Nagrodę główną konkursu w wysokości 6000 złotych jury postanowiło przyznać
KAROLINIE SZWED za pracę "GOTIPUA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Grzegorza Niziołka.

Praca ta jest pierwszą w światowej literaturze, wnikliwą i wielostronną monografią odżywającego w Orisie (Indie) fenomenu gotipua - tańca, teatru i szkoły. Powstała na podstawie samodzielnych badań Autorki, jej bezpośrednich "obserwacji uczestniczących" i szerokich studiów obejmujących zagadnienia z zakresu wiedzy o teatrze, antropologii, etnologiii oraz tradycji i kultury Indii (ze szczególnym uwzględnieniem historii i współczesności Orisy oraz kultu Jaganatha). Ogromnie interesująca, świetnie udokumentowana (także na DVD), jest świadectwem rzadko spotykanej pasji badawczej, wiedzy i wrażliwości Autorki oraz jej dojrzałości i dyscypliny intelektualnej. Jury postanowiło także rekomendować tę pracę do druku w wydawnictwie Instytutu Teatralnego.

Jury postanowiło także wyróżnić następujące prace (w miarę możliwości macierzystych Ośrodków także rekomendując je do druku):

1. Magdalena Biela, "Wielcyśmy byli" Wielka reforma polskiego teatru szkolnego 1918-1939. Praca napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Marty Karasińskiej.

2. Monika Kwaśniewska, Analiza spektakli Krzysztofa Warlikowskiego w świetle psychoanalizy Julii Kristevej (Poskromienie złośnicy, Oczyszczeni i Anioły w Ameryce). Praca napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Grzegorza Niziołka.

3. Krystyna Mogilnicka, Ivan Vyskočil - pabitel i praktyk "działania dialogowego". Praca napisana na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Grzegorza Godlewskiego.

4. Monika Wąsik, Rodzina jako choroba dziedziczna. Motyw rodziny dysfunkcyjnej w dramaturgii Thomasa Bernharda. Praca napisana na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej.

Jury postanowiło także wyróżnić dwie prace napisane przez absolwentów Wydziałów Aktorskich:

1. Jakub Falkowski, Metoda pracy z aktorem Roberta Wilsona. Praca napisana w PWST w Krakowie pod kierunkiem prof. Beaty Guczalskiej.

2. Monika Radziwon, Człowiek w ujęciu Witolda Gombrowicza - na przykładzie Królowej Małgorzaty z Iwony, księżniczki Burgunda. Praca napisana w PWST w Krakowie (Wydział Aktorski we Wrocławiu) pod kierunkiem prof. Janusza Deglera.

Poza pracami nagrodzonymi i wymienionymi powyżej jury zaproponowało także - jako formę wyróżnienia interesujących rozpraw - utworzenie w Bibliotece Instytutu Teatralnego zbioru wartościowych prac magisterskich i udostępnianie ich czytelnikom (za zgodą Autorów i Uczelni). Jury rekomenduje do Biblioteki następujące prace nadesłane na tegoroczny konkurs:

1. Bartosz Frąckowiak, Hamlet histeryczny i performatywny. (Re)interpretacja postaci Hamleta w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. Małgorzata Sugiera.

2. Katarzyna Markowicz, Teatr przestrzeni. Działalność Jerzego Gurawskiego w Teatrze Laboratorium. Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. Waldemar Baraniewski.

3. Monika Michoń, Ciało w choreografii Sashy Waltz. Uniwersytet Śląski, promotor: prof. Ewa Wąchocka.

4. Aleksandra Nycz, Folklor w teatrze lalek. Uniwersytet Śląski, promotor: prof. Ewa Wąchocka.

5. Anna Ochman, Zatańczyć kosmiczną mandalę - taniec klasyczny Jawy Środkowej. Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Dariusz Kosiński.

6. Monika Roszak, Od oddechu do poruszenia. Teatr tańca Piny Lausch jako przejaw antyestetyki niemieckiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. Juliusz Tyszka.

7. Monika Wasilewska, (Re)konstrukcje kobiecości i męskości w najnowszym dramacie polskim. Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska.

8. Łukasz Ziomek, Lupa czyta Bernharda. Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Dariusz Kosiński.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 18.00 w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1.

Organizatorzy konkursu gorąco zapraszają wyróżnionych Autorów i ich Promotorów, teatrologów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych teatrem - i pisaniem o teatrze: po uroczystości proponujemy Państwu wspólną rozmowę na temat prac magisterskich - ich istnienia (a właściwie - nieistnienia...) w naukowym i czytelniczym obiegu oraz możliwości upowszechniania prac wybitnych.

(-)
Materiały IT
23 marca 2009

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia