Konkurs na re// mix 2013

Zgłoszenia projektów do 4 lutego

W ramach kolejnej odsłony projektu RE// MIX komuna// warszawa we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na projekt i realizację wydarzenia artystycznego w siedzibie komuny// warszawa, będącego formą remiksu dzieła choreograficznego.

Przedmiotem tanecznego re// mixu 2013 są uznane dzieła choreograficzne z dorobku polskiego i światowego.

Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu "interpretacją", wykonaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim lub na nowo odczytującym.

W ramach cyklu re// mix 2013 komuna// warszawa wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca proponuje przeniesienie tej strategii artystycznej na grunt tańca i zmierzenie się z ważnymi dziełami choreograficznymi.

Na drodze otwartego konkursu przez komisję powołaną wspólnie przez komunę// warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wyłonione zostaną dwa projekty, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w siedzibie komuny// warszawa w ramach projektu re // mix 2013.

Regulamin konkursu:

Termin składania projektów: 4 lutego 2013 na adres mailowy: konkurs@komuna.warszawa.pl.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 18 lutego 2013.

Maksymalny budżet projektu to 7.000,00 zł brutto.

Wymagane dokumenty:

Założenia merytoryczne projektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu, 3600 znaków);

Biogramy artystyczne i portoflio twórców projektu;

Planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, przejazdy i zakwaterowanie wykonawców i realizatorów projektu, koszty zakupu materiałów technicznych i produkcji, koszty wynajmu dodatkowej sali prób (o ile to konieczne), koszt wypożyczenia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu, w którego posiadaniu nie znajduje się komuna // warszawa.

Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

Sala komuny// warszawa przy ul. Lubelskiej 30/32 wraz ze sprzętem technicznym należącym do komuny// warszawa (plan sali i rider techniczny do pobrania ze strony http://komuna.warszawa.pl) dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 7 dni)

Wsparcie technika (nagłośnienie i oświetlenie) komuny// warszawa podczas prób i pokazu.

Dodatkowy sprzęt techniczny itd., wynajem dodatkowej sali prób, przejazdy, zakwaterowanie twórców, przewóz sprzętu itd. opłacane są w ramach budżetu będącego częścią dokumentacji projektu.

W ramach konkursu komisja powołana wspólnie przez komunę // warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wybierze dwa projekty. Komisja będzie brała pod uwagę merytoryczną wartość koncepcji projektu, portfolio artystyczne twórców projektu, ocenę prawidłowości budżetu i możliwości jego realizacji.

Termin realizacji wybranych projektów: luty-czerwiec 2013 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).

Wybrane projekty zostaną zaprezentowane dwukrotnie, z możliwością dalszej prezentacji w siedzibie komuny// warszawa, na mocy dalszych ustaleń pomiędzy twórcami a komuną// warszawa.

(-)
Materiał Organizatora
18 stycznia 2013

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia