Konkurs na sztukę - regulamin

24. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłasza kolejny, 24. konkurs na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży.

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

5. Teksty w formie maszynopisów (czcionka 12 Times New Roman bez dodatkowych formatowań) w czterech identycznych egzemplarzach oraz płytę CD z wersją elektroniczną należy przesłać do 2 kwietnia 2013
na adres:

CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań z dopiskiem „Konkurs na sztukę"

6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora,
c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone,
d) krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem).

7. Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 maja 2013 roku.

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie 20.000 zł.

10. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży i publiczną prezentację w ramach Sceny Czytanej.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

12. Konkurs prowadzi Zbigniew Rudziński.

Informacje:

tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01,
http:// www.csdpoznan.pl , e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl , fax 0-61 646 44 72

 

Zbigniew Rudziński
Centrum Sztuki Dziecka
18 stycznia 2013

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia