Konkurs rozstrzygnięty

Dorota Buchwald dyrektorem Instytutu Teatralnego

1 stycznia 2014 r. stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie na 5-letnią kadencję obejmie Dorota Buchwald. Decyzję o jej powołaniu podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Kandydatura Doroty Buchwald została wyłoniona w konkursie, który został rozstrzygnięty 28 października br.

Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wyłoniła powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisja Konkursowa w składzie:

- Agnieszka Glińska-  przedstawicielka MKiDN
- Paweł Łysak - przedstawiciel MKiDN
- Jacek Sieradzki - przedstawiciel MKiDN
- Marek Waszkiel - przedstawiciel MKiDN
- Zenon Butkiewicz - przedstawiciel MKiDN
- Barbara Borys-Damięcka - przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
- Olgierd Łukaszewicz - przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich
- Agata Adamiecka-Sitek - przedstawicielka Instytutu Teatralnego
- Magdalena Szpak - przedstawicielka Instytutu Teatralnego

Pierwsze posiedzenie Komisji , na której dokonano oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń, odbyło się 7 października br. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne, określone w ogłoszeniu konkursu. W związku z tym do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano: Dorotę Buchwald, Romana Pawłowskiego, Mirosława Rzońcę i Adama Srokę.

Dorota Buchwald należy do grona inicjatorów powołania Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracuje w nim od momentu jego powstania, kierując działem Dokumentacji Teatru. Zastąpi na stanowisku Macieja Nowaka, którego kadencja kończy się 31 grudnia br.

(-)
MKiDN
29 października 2013
Portrety
Dorota Buchwald

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Proces
Pia Partum
19 stycznia 2019 roku na scenie pojaw...