Konkurs Wrocławskiego Teatru Lalek

Nadsyłanie pomysłów na "Uliczny spektakl teatralny" trwa tylko do 15 stycznia

Wrocławski Teatr Lalek ogłasza konkurs na "Uliczny Spektakl Teatralny" dla dzieci grany na scenie Bajkobusu. Prace można nadsyłać tylko do 15 stycznia.

Przedstawienie ma trwać ok 30 - 40 minut. Konkurs skierowany jest do zespołów twórczych, składających się z pisarza, scenografa, reżysera i muzyka (wszystkie bądź niektóre z tych ról mogą koncentrować się w jednej osobie).

Czym jest Bajkobus? Bajkobus to mobilny teatr, który umożliwia wystawianie spektakli w warunkach plenerowych. Jest to replika gmachu Wrocławskiego Teatru Lalek, osadzona na podwoziu samochodu. Bajkobus ma dwie niezależne sceny, własny system nagłośnieniowy i oświetleniowy. Władze miasta Wrocławia podjęły bezprecedensową decyzję o stworzeniu w najatrakcyjniejszych miejscach Starówki Bajkoprzystanków - stałych miejsc, przy których wystawiane są przedstawienia Bajkobusu. Tysiące widzów rocznie oraz nominacje do nagród: Innowatora Roku 2008, Wrocławskiej Nagrody Teatralnej oraz nadanie mu przez prasę tytułu Fajerwerku Roku są dowodem sukcesu i potrzeby społecznej, na jaką Bajkobus odpowiada.

Nagroda: Realizacja ulicznego spektaklu teatralnego na scenie Bajkobusu według prezentowanego w trakcie Konkursu projektu oraz honoraria dla nagrodzonego zespołu twórczego.

Termin nadsyłania prac: Termin złożenia Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wraz z dokumentami, oświadczeniami i utworami upływa 15 stycznia 2013 r. o godz.15 .oo Uwaga: o dopuszczeniu do Konkursu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Termin ogłoszenia wyników: Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu: 18 stycznia 2013 r. Termin ogłoszenia zwycięzców konkursu: 30 stycznia 2013 r. Premiera spektaklu: maj 2013r.

O wynikach Konkursu Organizator powiadamiać będzie poprzez zamieszczanie ich na swojej stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestników adres.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, dane techniczne Bajkobusu i zdjęcia dostępne są na www. teatrlalek.wroclaw.pl

(-)
Materiał Teatru
3 stycznia 2013

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...