Konrad Szczebiot upublicznia odwołanie

Odwołanie w konkursie na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej

Szanowni Państwo,

Ponieważ każdy konkurs na kandydata na dyrektora instytucji kultury powinien być świętem przejrzystości, w załączniku przesyłam odwołanie od decyzji komisji konkursowej, które wysłałem dziś pocztą do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Konrad Szczebiot                                                                                                                                            Białystok, 12.07.2019 r.
Marii Konopnickiej 8/58
15-215 Białystok
Tel. 605259905
konrad@szczebiot.eu

                                                                        ODWOŁANIE

                                                                                                       Członkowie Komisji
                                                                                                       Konkursu na Kandydata na Dyrektora
                                                                                                       Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam odwołanie od decyzji Szanownej Komisji eliminującej mnie na etapie weryfikowania złożonych dokumentów z rywalizacji o kierowanie Operą i Filharmonią Podlaską.

Wierzę, że celem Urzędu Marszałkowskiego podczas konstruowania zapisów ogłoszenia o konkursie była troska o udział w tym konkursie kandydatów prezentujących możliwie najwyższy merytoryczny poziom. Uważam, że w przypadku konkursu na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej „litera" ogłoszenia stoi w sprzeczności z jego „duchem", zaś zapis o doświadczeniu kierowniczym „udokumentowanym w ramach stosunku pracy." stanowił niedopatrzenie i „wypadek przy pracy" eliminujący z tego wyścigu rzeszę działaczy fundacji i stowarzyszeń artystycznych, których doświadczenie i praktyka zawodowa w sposób więcej niż wystarczający przygotowała do zarządzania instytucjami artystycznymi (wystarczy przyjrzeć się drodze zawodowej dyrektorów najlepiej zarządzanych teatrów, by odnaleźć liczne przykłady potwierdzające tę tezę).

Choć moje poświadczone świadectwami pracy doświadczenie kierownicze może wydawać się krótkie, posiadam również doświadczenie eksperckie oraz wyjątkowo długie i bogate doświadczenie zarządzania stowarzyszeniami artystycznymi i twórczymi (w tym międzynarodowymi!). Polskie prawo dotyczące stowarzyszeń i fundacji zabrania czerpania dochodów z kierowania tymi inicjatywami, mogę się przeto wylegitymować jedynie zaświadczeniami i odpisami z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczającymi takie doświadczenie. Powszechny jest jednak pogląd, że kierowanie fundacją czy stowarzyszeniem działającym w sferze kultury stanowi dużo trudniejsze wyzwanie i wymaga dużo większych umiejętności (równych umiejętnościom dyrektora instytucji kultury) niż nawet wieloletnie kierowanie wybranym działem instytucji artystycznej. Moją „jakość" jako potencjalnego dyrektora dużej instytucji kultury oraz potencjał złożonego przeze mnie programu, potwierdzają dwadzieścia dwie rekomendacje, napisane przez osoby posiadające najwyższy społeczny, zawodowy i artystyczny autorytet, pochodzące z pięciu krajów.

Komisja jest ciałem suwerennym w swych decyzjach i posiada prawo interpretacji zapisów ogłoszenia o konkursie oraz oceniania wagę przedłożonych dokumentów. Apeluję zatem o uznanie mojego doświadczenia w kierowaniu stowarzyszeniami artystycznymi za doświadczenie kierownicze i dopuszczenie mnie do przesłuchań. W ten sposób trwający konkurs na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej stanie się prawdziwą rywalizacją programów i pomysłów na OiFP, a nie bezduszną urzędniczą machiną tak sprzeczną w swym duchu ze światem sztuki, którego cała sprawa dotyczy.

Na moją korzyść powinien świadczyć również fakt, że cały konkurs naznaczony jest swoistym „grzechem pierworodnym" – zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. poz. 724) organizator ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej nie później, niż na pół roku przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej. Podlaski Urząd Marszałkowski w przypadku OiFP tego terminu nie dotrzymał. Konkurs jednak się odbywa. Oznacza to, iż sam organizator konkursu uznał, że w nietypowych i uzasadnionych przypadkach można odejść od literalnego stosowania przepisów prawa o randze rozporządzenia. Tym bardziej więc komisja konkursowa (w której skład wchodzą trzej przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego) może uczynić taki wyjątek dla zapisów ogłoszenia o konkursie (czyli dokumentu dużo niższej rangi) stworzonych przez tego organizatora.

Z poważaniem,

Konrad Szczebiot
Materiał nadesłany
13 lipca 2019
Portrety
Konrad Szczebiot

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia