Konstrukcja tragedii antycznej

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sobotę 15 marca o godz. 20:00 w Studiu Na Grobli odbędzie się pokaz podsumowujący ósmą sesję projektu artystyczno-badawczego „Dynamika metamorfozy”. Projekt prowadzony jest od prawie dwóch lat przez Pawła Passiniego, Elżbietę Rojek i Przemysława Wasilkowskiego.

Ósma, przedostatnia sesja pracy, poświęcona jest budowaniu logicznej i powtarzalnej struktury dramatycznej, utkanej z wcześniejszych propozycji scenicznych, inicjowanych przez zespół aktorski na przestrzeni ostatnich dwóch lat pracy. Dotyczy to głównie kwestii przestrzeni teatralnej i ruchu komponowanego działających aktorów. Jest to kolejny etap pracy nad zbliżaniem wewnętrznych krajobrazów aktorów, ich mitów osobistych do struktury działań, relacji, zdarzeń zapisanych przez Eurypidesa.

Jak stwierdza Przemysław Wasilkowski: „Utrwalona struktura działań powinna funkcjonować jako miejsce konfrontacji wewnętrznego procesu aktora z archetypowymi wzorami zapisanymi w trylogii Eurypidesa, zwłaszcza w „Ifigenii". Aktor nakłada na siebie kostium/maskę zrobioną ze słów, zapisanych sytuacji, wyobrażeń z tym związanych i tak przebrany staje na pustej scenie, pilnie obserwowany przez swoich partnerów scenicznych, widzów, w końcu przez samego siebie. Ten wyjątkowy moment autoanalizy jest dla nas na tym etapie pracy kluczowy, ponieważ pozwala na penetrowanie metamorfozy aktorskiej z perspektywy psychologii twórcy. To, co nas istotnie zajmuje, to zagadnienie percepcji i jej natury, w trakcie zakładania i zdejmowania „maski" scenicznej. Mamy nadzieję, że uzyskane odpowiedzi na pytania z tym związane, przybliżą nas do zrozumienia dynamiki przemian aktorskich w tragedii greckiej".

„Dynamika metamorfozy" to projekt artystyczno-badawczy, którego celem jest próba rekonstrukcji warsztatu antycznego aktora, a szczególnie technik wcielania i przeistaczania się. W świetle dziesięcioletniej praktyki scenicznej, jak również przez pryzmat pracy nad materiałem źródłowym, metamorfoza jawi nam się jako kluczowy element, pozwalający zrozumieć fenomen greckiego teatru i konstytuującej go relacji aktor–chór–widz.

Prowadzący: Paweł Passini, Elżbieta Rojek, Przemysław Wasilkowski

Współpraca: Tomasz Krzyżanowski, Maria Porzyc

Uczestnicy ósmej sesji: Igor Aronov, Joanna Kaczmarek, Malwina Kajetańczyk, Katarzyna Kamecka, Jakub Kowalczyk, Joanna Kowalska, Ilona Krawczyk, Urszula Kszyszczuk, Luis Garcia Munoz, Iryna Nirsha, Natalia Wilk

Organizatorzy i współorganizatorzy projektu: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, neTTheatre, Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód"

Wstęp wolny

Więcej informacji o projekcie:

http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=316

(-)
Materiał Teatru
12 marca 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia