Korespondencja Witkacego

Promocja I tomu "Listów" Witkacego w IT

26 listopada o godzinie 18.30 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się spotkanie wokół książki "Listy. Tom I", korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. Wrogami. W spotkaniu udział wezmą prof. Janusz Degler i Tomasz Pawlak. Fragmenty listów przeczyta Marcin Przybylski.

"Listy.Tom I", korespondencje Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. Wrogami obejmują m.in. dziecięce dopiski do listów Stanisława Witkiewicza ojca, listy do Bronisława Malinowskiego, do matki - Marii Witkiewiczowej, do Ireny Solskiej, Stefana Żeromskiego, Kornela Makuszyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i wielu innych. W korespondencji tej można wydzielić trzy okresy. Pierwszy okres to listy powstałe od dzieciństwa do 21 lutego 1914, tj. daty samobójczej śmierci narzeczonej Stanisława Ignacego, Jadwigi Janczewskiej. Drugi obejmuje listy z podróży do tropików, pisane przez Witkacego będącego na granicy życia i śmierci w związku z bólem po śmierci narzeczonej. Trzeci okres to lata 1918-1926, gdy Witkacy - odmieniony doświadczeniem okropności wojny i rewolucji w Rosji - wraca do kraju i rozpoczyna intensywną twórczość malarską, literacką i teoretyczną. Chronologiczny układ listów pozwala prześledzić ewolucję kształtowania się jego osobowości - od kilkuletniego Stasia z listów do babci, z charakterystycznym dla dziecka stylem i ortografią ("Kochana Babciu widzialem Panią Helene i pszywiozła mi małpe królika"), przez artystę na progu dorosłości, piszącego do przyjaciółki, Heleny Czerwijowskiej: "[] ze mną coś się dzieje zawiłego i ciemnego w ukrytym zakamarku", aż do Witkacego-dramaturga, który przeżywa pierwsze sukcesy i porażki swoich sztuk w teatrze.

Wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy bogato ilustrowany pierwszy tom listów do rodziny i przyjaciół, zawiera korespondencję w większości już publikowaną, ale także wiele nieznanych i wciąż odnajdywanych listów, do tej pory rozproszoną, a w "Tomie I" zebraną w całość, ponownie opracowaną i opatrzoną szczegółowymi przypisami. W publikacji uwzględniony jest także najnowszy stan badań nad życiem i twórczością S.I. Witkiewicza.

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
23 listopada 2013

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...