Korespondencja Witkacego

Promocja I tomu "Listów" Witkacego w IT

26 listopada o godzinie 18.30 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się spotkanie wokół książki "Listy. Tom I", korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. Wrogami. W spotkaniu udział wezmą prof. Janusz Degler i Tomasz Pawlak. Fragmenty listów przeczyta Marcin Przybylski.

"Listy.Tom I", korespondencje Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. Wrogami obejmują m.in. dziecięce dopiski do listów Stanisława Witkiewicza ojca, listy do Bronisława Malinowskiego, do matki - Marii Witkiewiczowej, do Ireny Solskiej, Stefana Żeromskiego, Kornela Makuszyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i wielu innych. W korespondencji tej można wydzielić trzy okresy. Pierwszy okres to listy powstałe od dzieciństwa do 21 lutego 1914, tj. daty samobójczej śmierci narzeczonej Stanisława Ignacego, Jadwigi Janczewskiej. Drugi obejmuje listy z podróży do tropików, pisane przez Witkacego będącego na granicy życia i śmierci w związku z bólem po śmierci narzeczonej. Trzeci okres to lata 1918-1926, gdy Witkacy - odmieniony doświadczeniem okropności wojny i rewolucji w Rosji - wraca do kraju i rozpoczyna intensywną twórczość malarską, literacką i teoretyczną. Chronologiczny układ listów pozwala prześledzić ewolucję kształtowania się jego osobowości - od kilkuletniego Stasia z listów do babci, z charakterystycznym dla dziecka stylem i ortografią ("Kochana Babciu widzialem Panią Helene i pszywiozła mi małpe królika"), przez artystę na progu dorosłości, piszącego do przyjaciółki, Heleny Czerwijowskiej: "[] ze mną coś się dzieje zawiłego i ciemnego w ukrytym zakamarku", aż do Witkacego-dramaturga, który przeżywa pierwsze sukcesy i porażki swoich sztuk w teatrze.

Wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy bogato ilustrowany pierwszy tom listów do rodziny i przyjaciół, zawiera korespondencję w większości już publikowaną, ale także wiele nieznanych i wciąż odnajdywanych listów, do tej pory rozproszoną, a w "Tomie I" zebraną w całość, ponownie opracowaną i opatrzoną szczegółowymi przypisami. W publikacji uwzględniony jest także najnowszy stan badań nad życiem i twórczością S.I. Witkiewicza.

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
23 listopada 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia