Kraina żartu w najlepszym wydaniu

„Mąż i żona w Győr” – reż. Anna Hop - Teatr Wielki - Opera Narodowa

Zapraszamy na widowisko baletowe Mąż i żona, a w nim świat małżeńskich perypetii oparty na znanym wątku romansowym z komedii Fredry, powiązanym z muzyką baletową "Na kwaterze" Stanisława Moniuszki.

Barwna fredrowsko-moniuszkowska kraina żartu w najlepszym wydaniu. Choreografka w aspektach społecznych i estetycznych umieszcza akcję na przełomie lat 50. i 60 XX wieku. Wówczas, podobnie jak w czasach Fredry i Moniuszki, kulturowa rola kobiety i mężczyzny była jeszcze ściśle określona poprzez tradycję i obyczaj.

Anna Hop zgłębia relację między bohaterami, dociera do źródeł ich motywacji, nadając im znacznie głębszego wyrazu niż tylko powierzchownej komediowości. Balet jest choreograficzną mozaiką stylów i inscenizacyjnych rozwiązań. Obok czwórki głównych bohaterów Anna Hop wprowadza na scenę tzw papety, grupę tancerzy którzy stanowią swoistą ekipę dosłownie i w przenośni animującą akcję baletu.

W tegorocznym rozdaniu nagród im. Jana Kiepury Anna Hop została uznana za Najlepszą Polską Choreografkę za spektakl Exodus.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Instytutu Adama Mickiewicza "44 x Mickiewicz", którego celem jest przypomnienie wkładu polskiej kultury w kulturę europejską, reaktywacja romantycznych idei oraz nawiązanie do niepowtarzalnych elementów polskiego romantyzmu. Pozwala też spojrzeć na kulturę XIX wieku z perspektywy współczesności.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku.
Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorem projektu jest Instytut Adama Mickiewicza.

Rok Romantyzmu Polskiego obchodzony jest w 200. rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Z tej okazji Instytut Adama Mickiewicza realizuje na świecie projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Projekty organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Roku Romantyzmu Polskiego ukazują, jak niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni i wrażliwości jest dziedzictwo romantyczne oraz nawiązują do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto projekty te przybliżają idee polskiego romantyzmu jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów i nurtów w sztuce.

Udowadniając tym samym, że współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej.

W ramach Programu Instytutu Adama Mickiewicza "44 x Mickiewicz"

Adam Kozal
Teatr Wielki - Opera Narodowa
5 października 2022
Portrety
Anna Hop

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia