Krakowska Polecajka

16-18 lipca 2021 r.

W krakowie, mimo wakacyjnej przerwy przedstawiamy wybór spektakli i wydarzeń. Każdy amator kulturalnej rozrywki znajdzie coś dla siebie.

Vi­lem Ve­ver­ka, Ka­te­ri­na En­glich 17. Festiwal Muzyki Polskiej - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków

16 lipca, godz. 19:00

Ma­ciej Ra­dzi­wiłł: Se­re­na­da 5', Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2 23', Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur na or­kie­strę smycz­ko­wą 11',

 W. Lu­to­sław­ski: Kon­cert po­dwój­ny na obój i har­fę 20', Vi­lem Ve­ver­ka, obój, Ka­te­ri­na En­glich, har­fa, Ka­me­ra­li­ści Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie,Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki.

Isto­tą fe­sti­wa­lu jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją so­bie tak­że za cel ani­mo­wa­nie twór­czo­ści kom­po­zy­tor­skiej po­przez za­ma­wia­nie i pra­wy­ko­ny­wa­nie współ­cze­snych dzieł mu­zycz­nych.

 

Piosenka francuska i cancan - Teatr Cabaret w Krakowie

17 lipca, godz. 20:00

Kolorowe falbany, energiczna muzyka, nogi podnoszone do sufitu.
To oczywiście can can ! Razem z najwspanialszymi francuskimi piosenkami w wykonaniu Barbary Lorenzetti oraz Doroty Helbin, przeniosą nas prosto do Paryża! Będzie można poczuć prawdziwie francuski klimat. Pojawią się zarówno eleganckie piosenki o miłości, jak i szalone występy prosto z Moulin Rouge! To wszystko w klimatycznym wnętrzu jedynego krakowskiego Cabaretu.

bilety: www.kupbilecik.pl/imprezy/58832/Krak%C3%B3w/Spektakl+wokalno-taneczny

 

"Pętla - Remix" - reż. Łukasz Dąbrowski - Teatr Współczesny w Krakowie

17 lipca, godz. 19:30

18 lipca, godz. 19:30

PĘTLA - REMIX to spektakl oparty na opowiadaniu Marka Hłaski, oraz improwizacjach aktorskich. Punktem wyjścia był sen głównego bohatera Kuby (imię nie jest przypadkowe, bo to drugie imię Hłaski). Sen ten okazuje się bardziej prawdziwy niż jego życie. Jest to opowieść o wrażliwym człowieku, dążącym do samodestrukcji, o jego bezsilności wobec otaczającego świata, pokus i nieuchronności losu. Jest to także historia o kobiecej miłości, której ogromna siła potrafi przezwyciężyć wszystko, nawet śmierć.

W spektaklu przenikają się jawa ze snem, teraźniejszość ze wspomnieniem, życie ze śmiercią, a może nawet z tym co jest po śmierci. Formalnie spektakl, łączy w sobie teatr z elementami filmu. Taki zabieg tworzy pole eksperymentu dla trójki aktorów. Zbudowany przez nich świat dopełnia muzyka, która powstawała na żywo podczas trwania prób z aktorami na scenie. Temat opowiadania jest aktualny i uniwersalny, bo jak pisał sam Marek Hłasko: „Ludzie nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie."

To spektakl dla tych, którzy w teatrze chcą coś przeżyć, czegoś doświadczyć. Ma on budzić emocje-niewygodne i często bolesne, ale zawsze prawdziwe.

 

"Białogłowy w pludrach. Komedia awanturnicza." - reż. Agnieszka Cianciara- Fröhlich - Teatr Praska 52. w Krakowie

17 lipca, godz. 19:00

18 lipca, godz. 19:00

Zadłużona po uszy Signora Prudencja wraz ze służącym ucieka przed windykatorem. Syn zmarłego kupca Gonzagi wyrusza, aby wypełnić ostatnią wolę ojca. Klaudia, córka Pantalone, uchodzi potajemnie z domu przed zaplanowanym przez ojca ślubem. Drogi podróżnych przetną się w zapomnianej przez ludzi starej karczmie, która stała się kryjówką zbójeckiej szajki... Do jej progów zbliżają się też nieustępliwy windykator i zrozpaczony ojciec. Kto wyjdzie cało z tej kabały?

Trupa KOMEDIANTY przedstawia awanturniczą komedię w stylu dell'arte! Bójki, pojedynki, piosenki, gagi i lazzi wypełnią zawikłaną intrygę, która znajdzie nieoczekiwane rozwiązanie!

Dorota Dziuba
Dziennik Teatralny Kraków
16 lipca 2021

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia