Krystyna Skuszanka (1924 - 2011)

Reżyserka teatralna i telewizyjna, dyrektorka teatrów.

Krystyna Skuszanka-Krasowska. Urodziła się 24 lipca 1924 w Kielcach. Zmarła 29 maja 2011 w Warszawie.

W latach 1945-1946 była uczestniczką Studia Starego Teatru w Krakowie. W 1949 r. została absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim, a w 1952 r. ukończyła z dyplomem reżyserskim warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Jej debiutem reżyserskim była sztuka pt. Sztorm Władimira Billa-Białocerkowskiego w Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej, gdzie niebawem została kierownikiem artystycznym.

W 1955 r. została dyrektorem i kierownikiem artystycznym nowopowstającego w Nowej Hucie Teatru Ludowego, który prowadziła (wraz z mężem, Jerzym Krasowskim) do 1963 r., po czym razem przenieśli się do Teatru Polskiego w Warszawie.

W latach 1965-1971, była dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu, by w 1972 r. powrócić do Krakowa i objąć dyrekcję Teatru im. J. Słowackiego. Była również wykładowcą w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W latach 1983-1990, wraz z mężem, objęła Teatr Narodowy w Warszawie, gdzie była kierownikiem artystycznym, a także reżyserowała.

Do ważniejszych prac reżyserskich Krystyny Skuszanki należą:
1956 – Balladyna J. Słowackiego
1959 – Burza W. Szekspira
1962 – Dziady A. Mickiewicza
1973 – Lilla Weneda J. Słowackiego
1978 – Akropolis S. Wyspiańskiego

Reżyserowała również spektakle Teatru Telewizji:
1963 – Sprawiedliwość w Kioto W. Orłowskiego
1964 – Burza W. Szekspira
1967 – Czarowna noc S. Mrożka
1967 – Zbrodnia przy ulicy Laurcine E. Labiche
1971 – Orfeusz A. Świrszczyńskiej
1973 – Krzysztof Kolumb M. de Ghelderode
1974 – Wariatka z Chaillot J. Giraudoux
1976 – Lilla Weneda J. Słowackiego

Nagrody i odznaczenia:
1953 - nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za reżyserię przedstawienia "Sztormu" Bil-Biełocerkiewskiego w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu
1954 - Złoty Krzyż Zasługi
1957 - Złota Odznaka za zasługi dla m. Krakowa
1957 - Nagroda Klubu Krytyki Teatralnej SDP im.Boya za działalność artystyczną w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (wspólnie z Jerzym Krasowskim)
1959 - Krzyż Oficerski OOP
1959 - Budowniczy Nowej Huty
1962 - nagroda ministra kultury i sztuki II stopnia za twórczość artystyczną w latach 1960-62, zespołowa (z Jerzym Krasowskim) za inscenizację i reżyserię "Dziadów" Adama Mickiewcza w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie
1963 - Kraków - Złota odznaka m. Krakowa
1963 - Złota Odznaka za zasługi dla m. Krakowa
1963 - Odznaka 1000-lecia
1966 - Wrocław - VII FPSW - nagroda za reżyserię przedstawienia "Stanisław i Bogumił" wg Marii Dąbrowskiej w Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu
1967 - Nagroda Prasy Dolnośląskiej
1968 - Nagroda Prasy Wrocławia
1968 - nagroda miasta Wrocławia
1970 - Odznaka Budowniczego Wrocławia
1972 - Honorowa Odznaka za zasługi dla Opolszczyzny
1975 - Order Sztandaru Pracy II klasy
1975 - Medal TPPR
1976 - Kalisz - XVI KST - Nagroda Główna za opracowanie tekstu i reżyserię "Lilly Wenedy" Juliusza Słowackiego w Teatrze im.Słowackiego w Krakowie
1976 - Medal 200-lecia USA
1977 - złoty medal pamiątkowy "1972 Bicentennial Commemrative Medal" wybity z okazji 200 rocznicy niepodległości USA - jako wyraz uznania dla przedstawienia "Deklaracja 76"
1977 - nagroda miasta Krakowa
1978 - Opole - IV Opolskie Konfrontacje Teatralne - nagroda za reżyserię przedstawienia "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
1980 - Dyplom Honorowy Ministerstwa Kultury ZSRR za wkład w dzieje rozwoju przyjaźni narodu polskiego i radzieckiego
1984 - Medal 40-lecia PRL
1984 - Krzyż Komandorski OOP
1985 - Opole - XI OKT - nagroda za odkrywcze odczytanie "Lilly Wenedy" Juliusza Słowackiego zrealizowanej w Teatrze Narodowym w Warszawie
1088 - Złota Syrenka

Źródło: Wikipedia, E-teatr, 

Opracował Ryszard Klimczak
Dziennik Teatralny
29 maja 2018

Książka tygodnia

Gilliamesque
Wydawnictwo Planeta
Terry Gilliam

Trailer tygodnia