Kto zostanie dyrektorem NST?

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

W dniu 4 maja 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

W jej składzie znaleźli się:

1. Agnieszka Komar-Morawska - dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - przewodnicząca Komisji;

2. Joanna Wnuk-Nazarowa - dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, członek Rady ds. Instytucji Artystycznych, w latach 1977-1978 kierownik muzyczny Starego Teatru w Krakowie, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wiceprzewodnicząca Komisji;

3. Bernadeta Sondej - doradca Podsekretarz Stanu, Wandy Zwinogrodzkiej, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4. Antoni Libera - pisarz, tłumacz i reżyser teatralny, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

5. Jakub Moroz - zastępca dyrektora TVP Kultura, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

6. Piotr Tomaszuk - dyrektor Teatru Wierszalin, członek Rady ds. Instytucji Artystycznych, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

7. Piotr Bogusław Jędrzejczak - dyrektor artystyczny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, wiceprezes Związku Artystów Scen Polskich;

8. Radosław Krzyżowski - przewodniczący OZZ Inicjatywa Pracownicza w Narodowym Starym Teatrze;

9. Tadeusz Kulawski - przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy Narodowym Starym Teatrze.

Komisja dokonała oceny formalnej siedmiu zgłoszeń nadesłanych na konkurs. Wszystkie nadesłane oferty spełniły kryteria formalne, określone w ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. W związku z powyższym do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

1. Jan Klata;

2. Marek Mikos;

3. Paweł Miśkiewicz;

4. Jan Polewka;

5. Adam Sroka;

6. Dariusz Zawiślak;

7. Jacek Zembrzuski.

Drugie posiedzenie Komisji Konkursowej zaplanowano na dzień 9 maja 2017 roku.

Wojciech Świdziński
MKiDN
5 maja 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...