Kultowy spektakl w Teatrze Szekspirowskim

„Przyzwanie duchów zmarłych" - reż. Ji Wook Kim - Sam-New Theater w Seulu

Na początku lutego 2018 roku na gdańskiej scenie będziemy mogli obejrzeć spektakl, który wywołał rewolucję w południowokoreańskim teatrze i wielu innych dziedzinach sztuki. „Cho-Hon", czyli „Przyzwanie duchów zmarłych" z Sam-New Theater z Seulu, to widowiskowy, mocny i przejmujący spektakl, który porusza ważne, wciąż aktualne tematy. Słowem – pozycja obowiązkowa.

Spektakl „Cho-Hon" (kor. „Przyzwanie duchów zmarłych") był prawdziwą sensacją koreańskiego teatru. Jego prapremiera odbyła się w 1980 roku w Dongrang Repertoire Theatre w reżyserii Minsoo Ahn. Produkcja ta, na swoje czasy bardzo awangardowa, wywarła wielki wpływ na sztukę i działania artystyczne – wpływ widoczny do dziś, wiele pokoleń później.

„Cho-Hon" to przedstawienie oparte o tradycyjne koreańskie obrzędy pogrzebowe, podczas których dusze umarłych wędrują przez kolejne stany przejściowe - co pozwala im na zerwanie dotychczasowych więzi ze światem żywych. Przedstawienie poświęcone jest, „pocieszycielkom", koreańskim kobietom które podczas II wojny światowej były zmuszane do prostytucji przez japońską armię. Artyści mają dać im pokrzepienie - i pozwolić w pokoju przejść do świata umarłych. - Nasza produkcja ma na celu uspokojenie dusz tych kobiet; przyniesienie im ulgi i kultywowania pamięci o ich wielkiej krzywdzie. – mówią twórcy spektaklu. „Dialog zastąpiony" jest wyjątkową dla półwyspu koreańskiego formą ekspresji - łączącą taniec, muzykę, śpiew i wynikające z wielowiekowych tradycji formy teatralne. To poruszające widowisko upamiętnia cierpienie i ból tysięcy 위안부 - „kobiet do towarzystwa", pokornych, cichych i odchodzących w zapomnienie niczym „poranna rosa".

Spektakl oparty jest w całości na dźwięku tradycyjnego koreańskiego wyrażenia - „aiko" (w zapisie PL również jako „aigo") - który stanowi podstawę wszystkich pieśni lamentacyjnych. Na to niezwykłe dzieło sztuki składają się muzyka, taniec i osadzone w ludowości obrzędy.

W kontraście do kultur zachodnich, które często tłumią emocje, w Korei smutek związany z rozłąką ze zmarłą osobą tradycyjnie wyrażany jest poprzez silną fizyczną ekspresję. Powtarzane przy tym słowo „aiko" (oznaczające współcześnie „westchnienie") wywodzi się ze starożytnego koreańskiego słowa „ehko". Rdzenne „eh" oznacza smutek, a „ko" to „przekazać coś komuś". Poprzez to słowo żywi rozmawiają ze zmarłymi, wyrażając swój nieukojony smutek. W spektaklu „Cho – Hon" „aiko" nie ustaje, systematycznie narastając i zmieniając się w orkiestrę złożoną z ludzkich głosów, w pieśń, łączącą tradycyjne koreańskie utwory z zachodnimi requiem.

Mimo że spektakl jest pozbawiony dialogu, słowo „aiko" napędza to niewerbalne wykonanie, wspierając inne teatralne komponenty: muzykę, taniec i monumentalną surową scenografię.

Spektakl prezentowany jest w Polsce dzięki wsparciu Howon University Centre for Korean Art and Culture i Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie.

Historia spektaklu:
Sztuka została wyreżyserowana przez dramaturga Min Soo Ahn w Drama Center w Namsan w Seulu w październiku 1980 roku, a następnie reprodukowana przez Ji Wook Kim w Sam-New Theatre (Goyang City, Kyungki) w lipcu 2016 r. Następnie przeniesiona do Teatru Lee Hae Rang Arts (w Jang Choong Dong w Seulu), w reżyserii Ji Wook Kim, dla 38. Festiwalu Teatralnego w Seulu.

Bilety:
Strefa A: 60 zł N / 40 zł U
Strefa B: 50 zł / 35 zł
Strefa C: 35 zł / 20 zł
Strefa D: 20 zł

Bilety dostępne będą w kasie GTS (ul. W. Bogusławskiego 1) w godz. 14:00 – 19:00 oraz online na stronie bilety.teatrszekspirowski.pl.

(-)
Gdański Teatr Szekspirowski
4 stycznia 2018
Portrety
Ji Wook Kim

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...